Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện năm 2019

Đăng ngày 03 - 05 - 2019
100%

Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc
tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thông báo công khai:Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 ngày 03/5/2019,
 - Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019 (Có danh sách kèm theo).
- Dự kiến người trúng tuyển thực hiện theo Điều 13, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và lấy theo kết quả từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Thời gian niêm yết công khai kết quả từ ngày 03/5/2019 đến ngày 20/5/2019.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
Sau thời gian trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sẽ thông báo kết quả trúng tuyển.
Xin trân trọng thông báo./.
 
Tài liệu đính kèm: Ketqua tuyendụng ban QLDA.pdf
UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
                       
KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
VÀO LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KHOÁI CHÂU NĂM 2019
                       
(Kèm theo Thông báo số  05 /TB-BQLDA ngày 03/5/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện)
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Số BD Kết quả điểm Phỏng vấn/300 Điểm TB Phỏng vấn Điểm
Ưu tiên
Tổng điểm xét tuyển Dự kiến
Trúng tuyển 
Ghi chú
I.  Vị trí dự tuyển: Nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát
1 Đỗ Văn Anh 25/04/1988 Nam TV01 161 53,67 0 53,67 Không đạt  
2 Hoàng Quang Khơi 23/12/1991 Nam TV02 176 58,67 0 58,67 Không đạt  
3 Đàm Minh Phương 01/4/1994 Nữ TV03 221 73,67 0 73,67 Đạt  
4 Lê Trọng Quang 10/03/1990 Nam TV04 253 84,33 0 84,33 Đạt  
5 Đỗ Việt Sơn 06/10/1992 Nam TV05 243 81,00 0 81,00 Đạt  
6 Đỗ Xuân Thông 21/06/1986 Nam TV06 271 90,33 0 90,33 Đạt  
7 Đỗ Thế Trường 26/02/1994 Nam TV07 225 75,00 0 75,00 Đạt  
II.  Vị trí dự tuyển: Giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất
1 Nguyễn Mai Duyên 23/12/1996 Nữ GP01 228 76,00 0 76,00 Đạt  
2 Ngô Quang Huy 16/10/1985 Nam GP02 219 73,00 0 73,00 Đạt  
3 Lê Trung Kiên 05/12/1993 Nam GP03 240 80,00 0 80,00 Đạt  
4 Ngô Thị Lan Phương 15/02/1997 Nữ GP04 223 74,33 0 74,33 Đạt  
5 Nguyễn Văn Trọng 17/06/1993 Nam GP05 213 71,00 0 71,00 Không đạt  
6 Đào Minh Trường 22/09/1995 Nam GP06 224 74,67 0 74,67 Đạt  
III.  Vị trí dự tuyển: Nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu
1 Lê Công Thanh 02/10/1989 Nam QL01 226 75,33 2,5 77,83 Đạt QN xuất ngũ
2 Lê Minh Tuấn 07/01/1992 Nam QL02 218 72,67 0 72,67 Đạt  
IV.  Vị trí dự tuyển: Hành chính - Tổng hợp 
1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/11/1996 Nữ HC01 232 77,33 0 77,33 Đạt  
2 Nguyễn Tuấn Hiệp 19/04/1985 Nam HC02 244 81,33 0 81,33 Đạt  
V.  Vị trí dự tuyển: Văn thư - Thủ quỹ
1 Bùi Thị Ngoan 06/06/1989 Nữ VT01 232 77,33 0 77,33 Đạt  
VI.  Vị trí dự tuyển: Kế toán
1 Đỗ Xuân Anh 18/03/1995 Nam KT01 227 75,67 0 75,67 Đạt  
2 Dương Hữu Huy 06/05/1996 Nam KT02 231 77,00 0 77,00 Đạt  
                       
 
   Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Các cơ quan có liên quan;
- Đài truyền thanh huyện;
- Cổng TTĐT UBND huyện;
- Lưu: BQLDA.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Kiên

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(07/02/2020 4:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019 của huyện Khoái Châu(15/10/2019 8:46 SA)

  Danh sách điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019(23/07/2019 2:20 CH)

  Thông báo(20/06/2019 5:22 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu...(21/05/2019 10:43 SA)

  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu(24/04/2019 4:30 CH)

  Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLĐTDA huyện Khoái...(19/04/2019 9:01 SA)