Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

Đăng ngày 01 - 04 - 2019
100%

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

 

1. Đ/c Đào Văn Huân -  Trưởng phòng Lao động TB&XH

- Điện thoại:  0858.276.369

-Email:  dvhuan.kc@hungyen.gov.vn

2. Đ/c Đỗ Thị Lĩnh   - Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH

- Điện thoại:   0947.532.951

- Email:   dtlinh.kc@hungyen.gov.vn

3. Đ/c Bùi Việt Hưng   - Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH

- Điện thoại:   0962.050.707

- Email:   bvhung.kc@hungyen.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất