Thông báo

Đăng ngày 20 - 06 - 2019
100%

Gia hạn thời gian nộp và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức và tình hình, kết quả triển khai công tác tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019.
Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo:
1. Gia hạn thời gian nộp và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2019.      2. Thời gian tiếp nhận: từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 05/7/2019.
Buổi sáng từ 7h00’đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'.
- Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Địa chỉ: số 02, Ngõ 64 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển cho người đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển./.
Tài liệu đính kèm:   83.signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(07/02/2020 4:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019 của huyện Khoái Châu(15/10/2019 8:46 SA)

  Danh sách điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019(23/07/2019 2:20 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu...(21/05/2019 10:43 SA)

  Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD...(03/05/2019 3:39 CH)

  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu(24/04/2019 4:30 CH)

  Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLĐTDA huyện Khoái...(19/04/2019 9:01 SA)