Thông báo: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

Đăng ngày 27 - 06 - 2019
100%

Thông báo: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
- Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng 28 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới Đông Tảo, huyện Khoái Châu,  tỉnh Hưng Yên.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Giá khởi điểm (theo Quyết định phê duyệt số 138/QĐ-STC ngày 14/6/2019 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên).
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
1
Quyền sử dụng đất
Số 09
1
Tiếp giáp đường tỉnh 377 và đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm vỉa hè)
26.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Số 34
1
Tiếp giáp đường vào Chợ Đông Tảo rộng 13,5m và đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
26.000.000
3
Quyền sử dụng đất
Số 36
1
Tiếp giáp hành lang đường tỉnh 377 và đường vào chợ Đông Tảo rộng 13,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
26.000.000
4
Quyền sử dụng đất
Từ số 01 đến 05 và từ số 10 đến 13
9
Tiếp giáp một mặt đường tỉnh 377 rộng 13,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
21.000.000
5
Quyền sử dụng đất
Số 35
1
Tiếp giáp một mặt đường vào Chợ Đông Tảo rộng 13,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
21.000.000
6
Quyền sử dụng đất
Số 23
1
Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 11,5m và 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
10.000.000
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
7
Quyền sử dụng đất
Từ số 15 đến số 22
8
Tiếp giáp một mặt đường quy hoạch rộng 11,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
8.500.000
8
Quyền sử dụng đất
Số 28
1
Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
8.500.000
9
Quyền sử dụng đất
Từ số 29 đến số 33
5
Tiếp giáp một mặt đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
7.200.000
 
Cộng
 
28
 
 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên từ 03 người trở lên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;
- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; và các văn bản khác có liên quan.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/6/2019 đến ngày 05/7/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.
Tài liệu đính kèm: 84.signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo (lần 2)(27/08/2020 4:01 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo(21/08/2020 5:31 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu(19/05/2020 5:12 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân(15/04/2020 5:02 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chiếc xe ô tô (19/12/2019 9:02 SA)

  Hiệu quả sử dụng mô hình "trồng dưa lưới trong nhà màng"(06/11/2019 5:55 CH)

  Thông báo: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá...(21/10/2019 4:34 CH)