Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Tân Châu

Đăng ngày 10 - 09 - 2019
100%

Khoái Châu: thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Tân Châu

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
- Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng 60 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư mới xã Tân Châu, huyện Khoái Châu,  tỉnh Hưng Yên.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Giá khởi điểm (theo Quyết định phê duyệt số 200/QĐ-STC ngày 20/8/2019 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên).
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
I
Vị trí số 01
 
05
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Từ số C1 đến C5
5
Tiếp giáp hành lang đường huyện 52
9.000.000
II
Vị trí số 02
 
36
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Số C1; C20
02
Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 4,5 – 5m
3.600.000
2
Quyền sử dụng đất
Số C19
01
Tiếp giáp đường quy hoạch và dự kiến rộng 5m
3.000.000
3
Quyền sử dụng đất
Từ số C2 đến C18
17
Tiếp giáp một mặt đường quy hoạch rộng 5m
3.000.000
4
Quyền sử dụng đất
Từ số C21 đến C36
16
Tiếp giáp một mặt đường quy hoạch rộng 5m
3.000.000
III
Vị trí số 03
 
14
 
 
1
Quyền sử dụng đất
Số A14
01
Tiếp giáp một mặt đường  và đất thủy lợi
9.000.000
2
Quyền sử dụng đất
Từ số A1 đến A13
13
Tiếp giáp một mặt đường quy hoạch
8.000.000
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
IV
Vị trí QH số 03, thôn Toàn Thắng
 
05
 
 
9
Quyền sử dụng đất
Từ suất số 06 đến 08; số 10; 15
05
Tiếp giáp một mặt đường bê tông
1.800.000
 
Cộng
 
60
 
 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:
+ Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên
+ Số lượng Đấu giá viên 05 người trở lên
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó đã có kinh nghiệm đấu giá thành công tài sản là quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (liệt kê các hợp đồng thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 03 năm gần nhất)
+Tỷ lệ đấu giá thành, Uy tín: Trong 03 năm gần nhất không có khiếu kiện nào của khách hàng;
- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 16/9/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.
Tài liệu đính kèm: 145.signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo (lần 2)(27/08/2020 4:01 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo(21/08/2020 5:31 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu(19/05/2020 5:12 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân(15/04/2020 5:02 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chiếc xe ô tô (19/12/2019 9:02 SA)

  Hiệu quả sử dụng mô hình "trồng dưa lưới trong nhà màng"(06/11/2019 5:55 CH)

  Thông báo: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá...(21/10/2019 4:34 CH)