Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019

Đăng ngày 30 - 04 - 2019
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019, trong đó: toàn huyện cày ải được 600ha/1000 ha kế hoạch, cung ứng cho 67,9ha giống lúa các loại: Sơn Lâm1, Nếp thơm Hưng Yên, giống lúa thuần TBR279, PM2, ND502; tổng diện tích gieo, cấy lúa toàn huyện 1744ha (giảm 218,7ha so với vụ xuân 2018: 1962,7ha), cây màu các loại: 2045 ha: ngô 347 ha, tương 167ha, đỗ khác 127 ha, lạc 256 ha, hoa cây cảnh 40 ha, cây dược liệu 579 ha, rau các loại 506 ha, cây khác 23 ha, ... cây ăn quả 3843 ha: táo  153 ha, nhãn 1671 ha, quất quýt 170 ha, chuối 910 ha, cam 173 ha, bưởi 543 ha, cây ăn quả khác 223 ha. Hiện nay diện tích các cây ăn quả chủ lực của huyện được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 174,1 ha đạt 4,53%, ...
Theo dõi, hướng dẫn các mô hình khảo nghiệm, trình diễn các giống mới. Tổ chức hội nghị trình diễn phun thuốc bằng máy bay trên cây lúa tại xã Phùng Hưng, trên cây nhãn tại xã Hàm Tử.
Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý đàn chó, mèo phòng chống bệnh dại động vật. Trực chốt kiểm dịch động vật tại bến đò Tứ Dân. Đôn đốc, chỉ đạo các xã phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi; cấp thuốc khử trùng triển khai đợt III tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và môi trường chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Khoái Châu; triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ xuân hè 2019; tiêu hủy lợn ở các xã, TT khi phát hiện có lợn ốm chết do bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng nhất là sâu bệnh trên lúa, cây nhãn, cây có múi..., kiểm tra, dự báo tình hình  sâu bệnh trên cây trồng chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tạp huấn PTSB cho lúa và tư vấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại xã Việt Hòa.
Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGap; hướng dẫn triển khai mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Hồng Tiến, Phùng Hưng theo chương trình hỗ trợ của tỉnh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cửa hàng buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV... trên địa bàn huyện.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM, báo cáo tình hình thực hiện XD NTM giai đoạn 2015-2020. Đôn đốc các xã đã đăng ký về đích NTM năm 2019 cần huy động cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân tham gia, góp công, góp sức, góp của để xây dựng NTM.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc tại các Dự án: Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) tại xã Dạ Trạch, đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đoạn qua xã Tân Dân, dự án ĐH53, ĐH 56 (Dốc Bái - bến đò Đông Ninh)…
Phê duyệt và hoàn thiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Quyết định cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 08 xã Hàm Tử, Đại Hưng, Nhuế Dương, Hồng Tiến, thị trấn Khoái Châu, An Vỹ. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Anh, Phạm Thanh Dung - Tân Dân
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Khoái Châu
Hoàn thiện báo cáo vận hành và thực hiện chính sách, pháp luật và bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm.
Thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container được 3.293,630 tấn rác thải sinh hoạt, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình vận hành và thực hiện chính sách, pháp luật và bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm.
Chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân: ông Đào Ngọc Đàn, thôn Vân Ngoại, Hồng Tiến, ông Lê Anh Chại, Tân Châu, đơn Đề nghị cấp GCN đất nông nghiệp của ông Hoàng Thành Trung, Dân Tiến, đơn thư của bà Vũ Thị Minh, thôn Trung, An Vĩ, đơn thư ông Ghi tại xã Yên Khê, xã Việt Hòa, ….
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý: cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.53, ĐH. 56; hệ thống an toàn giao thông tại trung tâm thị trấn và đường khu công nghiệp huyện, ,…
Chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5; tổ chức Hội nghị trực tuyến Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trong quan hệ vay vốn ngân hàng và hạn chế tín dụng đen do UBND tỉnh chủ trì.
Đề nghị Sở Xây dựng tham gia ý kiến để có đủ điều kiện, tổ chức phê duyệt đề cương đề án công nhận Khu vực xã Đồng Tiến, xã Hồng Tiến, xã Dân Tiến, đạt tiêu chuẩn đo thị loại V.
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007, Điều 3 Quyết định số 20/2000/TTg ngày 03/2/2000 và Quyết định số 22/2013/TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: tổng số người đủ điều kiện được hỗ trợ là: 1709 người (đã được hỗ trợ: 802 người, chưa được: 907 người); đã hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở: theo Quyết định số 22/2013/TTg: 797 người, số tiền: 19.573 triệu đồng, hỗ trợ bằng nhà tình nghĩa: 05 nhà, số tiền: 100 triệu đồng
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
Thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với các đơn vị dự toán, các đơn vị trường học và UBND các xã, thị trấn.
Báo cáo Thường trực huyện ủy về dự án đầu tư của Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên trên địa bàn huyện.
Báo cáo Sở Giao thông vận tải Quyết toán Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ; Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2017; kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
 UBND huyện tổ chức mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đất đấu giá thuộc xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chí Tân, trong đó: tổng diện tích trúng đấu giá: 1842,8m2, số suất trúng đấu giá: 13 suất, số người trúng đấu giá 07 người.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 30 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Hướng dẫn các trường THCS thực hiện tuyển sinh lớp 10 THPT. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; công tác giáo dục an toàn giao thông nhất là trong dịp cao điểm 30/4 và 01/5. Giao phòng Giáo dục ĐT hướng dẫn, tập huấn và tổ chức cho các đơn vị trường học thu hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2019.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 196 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, 30 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 70 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công; 108 hồ sơ hỏa táng trình Sở Lao động TB&XH thẩm định, phê duyệt.
Báo cáo kết quả việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động trong tổ thu gom rác thải ở địa phương, trong đó, tổng số hộ nghèo: 1897 hộ, tỷ lệ hộ nghèo: 2,98%, tổng số hộ cận nghèo: 1.501 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo: 2,36%; số hộ được cấp theo BHYT cho các đối tượng: hộ nghèo 3918 người, hộ cận nghèo 3740, hộ thu gom rác thải 236 người.Tổng hợp báo cáo sơ kết sau 3 năm thực hiện quản lý và chi trả chế độ chính sách. Phối hợp Sở Lao động thương binh & xã hội tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019; chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình "Ngôi nhà an toàn" phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019; hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2019; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt là đợt nghỉ hè 2019 tại các trường học trên địa bàn huyện.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết thất thường. Triển khai hội nghị  đảm bảo ATTP tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2019. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức cuộc kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATVSTP; các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác y tế năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025 tầm nình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu; Kế hoạch công tác phát triển du lịch huyện Khoái Châu năm 2019. Tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa thể thao và du lịch kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị và kế hoạch số 60-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 đảm bảo các hoạt động văn hóa được tổ chức lành mạnh, an toàn. Hướng dẫn “Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác đảm bảo an toàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy QS huyện phối hợp UBND xã, Ban CHQS xã Đại Hưng di dời và xử lý bom, mìn sau chiến tranh tại khu vực ao thả cá nhà ông Nguyễn Ngọc Hiệp, thôn 2, xã Đại Hưng: đường kính 30 cm, hở trên mặt bùn 30 cm, dài sau trong lòng đất, còn nguyên ngòi nổ.
Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn; liên quan đến việc hút cát của Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu Sông Hồng đảm bảo ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện.
Trong tháng, tiếp 28 lượt công dân, với 35 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này có 01 đoàn khiếu kiện có 04 công dân thôn Toàn Thắng xã Tứ Dân đề nghị xem xét thu hồi diện tích ao đã giao cho gia đình ông Đoán không đúng thẩm quyền để UBND xã quản lý. Nhận 05 đơn, trong đó: đề nghị 05 đơn, tố cáo 0 đơn. Qua phân loại, xử lý, lưu 01 đơn; chuyển giải quyết theo thẩm quyền 05 đơn.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 5/2019
1. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vụ xuân năm 2019 từ nay đến cuối vụ. Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là các xã đăng ký về đích NTM năm 2019. Chỉ đạo hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, đôn đốc các xã rà soát, lập kế hoạch thực hiện giải toả các hộ thuộc giai đoạn 2; có biện pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch 27 về cấp GCN QSDĐ, xử lý đất dôi dư theo yêu cầu của tỉnh.
3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
4. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị và phù hợp với khả năng ngân sách; chú trọng hỗ trợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tín dụng đối với các hộ nghèo.
5. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm đợt Tháng hành động vì VSATTP 2019.
Tổ chức xét Tốt nghiệp lớp 9 năm học 2017-2018; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học dịp cuối năm học, đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn đuối nước; Tổ chức đưa đoàn 270 người có công đi điều dưỡng tại Đồ Sơn - Hải Phòng.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)