Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019

Đăng ngày 30 - 05 - 2019
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Tổng hợp tiến độ thu hoạch lúa và rau màu vụ xuân. Đến ngày 29/5/2019 toàn huyện thu hoạch lúa được 50ha, thu hoạch rau màu gồm: ngô 300ha, đỗ tương 167ha, đỗ khác 127ha, hoa cây cảnh 40ha, rau các loại 506ha.
Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.
Theo dõi, đánh giá các mô hình khảo nghiệm, trình diễn các giống mới. mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Hồng Tiến, Phùng Hưng theo chương trình hỗ trợ của tỉnh.
Chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng nhất là sâu bệnh trên lúa, cây nhãn, cây có múi..., hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Tổ chức tập huấn phòng trừ sâu đục quả trên cây nhãn cho các hộ trồng nhãn ở các xã Ông Đình, Hàm Tử, Liên Khê, Bình Kiều (ngày 16-17/5).
Tổ chức hội nghị thực hiện Kế hoạch chứng nhận VietGap năm 2019; đồng thời xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGap. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019, triển khai chính sách hỗ trợ giống lúa vụ mùa 2019 tới các xã, thị trấn.
Kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, xử lý trường hợp lợn ốm, chết xảy ra, tiêu hủy lợn; Trực chốt kiểm dịch động vật tại bến đò Tứ Dân; phân bổ và cấp thuốc khử trùng thuộc hàng dự trữ Quốc gia đề phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Đến ngày 25/5 toàn huyện đã có 25 xã có ổ dịch ở 105 thôn, 930 hộ, đã tiêu hủy tổng số 23.982 con lợn, tổng khối lượng 1.228.817 kg.
Tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo các xã chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường quản lý chốt kiểm dịch động vật. Tổng hợp thống kê đàn lợn trên địa bàn huyện.
Giao Phòng nông nghiệp &PTNT phối hợp Chi cục thủy sản tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho các hộ NTTS; phối hợp Ban quản lý dự án chăn nuôi tỉnh thẩm định cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi bò 2019; triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường thủy sản, cấp 857 lít thuốc khử trùng môi trường thủy sản cho các xã.
Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Hướng dẫn xã Tứ Dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc tại các Dự án: Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) tại xã Dạ Trạch, đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đoạn qua xã Tân Dân, dự án ĐH53, ĐH 56 (Dốc Bái - bến đò Đông Ninh)…
Báo cáo tỉnh tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực đất đai tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Rà soát, cập nhật thông tin các dự án đầu tư  trên địa bàn, có 02 cụm công nghiệp với tổng 13 dự án đầu tư, diện tích khoảng 47,2 ha (trong đó: 11 dự án tại cụm công nghiệp Tân Dân diện tích 37,6 ha, 02 dự án tại cụm công nghiệp Khoái Châu diện tích 9,6ha).
Quyết định thu hồi 28.862m2 đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công.
Phê duyệt và hoàn thiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 10 xã Hàm Tử, Đông Ninh, Tân Châu, thị trấn Khoái Châu, An Vỹ,…
Báo cáo Sở Kế hoạch và ĐT kết quả rà soát các dự án đầu tư từ ngày 01/7/2014 đến nay, trong đó huyện đã tiếp nhận 53 dự án với tổng diện tích là 139,36 ha, trong đó: 16 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động với diện tích 25,6ha, 02 dự án tạm dừng diện tích 2,05ha, 05 dự án chưa tiến hành các bước GPMB diện tích 38,4 ha, 03 dự án đang tiến hành chi trả bồi thường với diện tích 6,8ha, 04 dự án đã hoàn thành chi trả bồi thường với diện tích 8,05ha, 23 dự án đang hoàn thiện thủ tục đất, chưa đền bù với diện tích 58,46 ha.
Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Khoái Châu. Tổng hợp, đánh giá khả năng tiếp nhận rác thải của các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn huyện Khoái Châu, toàn huyện có 55 bãi chôn lấp (có 14 điểm tập kết bằng container đi vào hoạt động), trong đó có 06 điểm tập kết vẫn tồn đọng lượng rác thải lớn gây ôi nhiễm môi trường (Phùng Hưng, Đông Tảo, Bình Minh, Hồng Tiến, Thuần Hưng, Tân Dân); 10/55 bãi tập kết đã đầy, không thể chứa thêm, 39/55 bãi cần xử lý, phun thêm thuốc chế phẩm vi sinh nhằm giảm lượng rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng khả năng chứa rác thải trở lại. Thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container được 3.293,630 tấn rác thải sinh hoạt, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.
Chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân:  ông Dương Văn Tu, xã Phùng Hưng,  ông Nguyễn Đình Chào, thôn Ninh Vũ, Bình Kiều,  ông Lê Anh Chại, xã Tân Châu, bà Vũ Thị Minh, thôn Trung, xã An Vĩ,…
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý: cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.53, ĐH. 56; hệ thống an toàn giao thông tại trung tâm thị trấn và đường khu công nghiệp huyện, …
Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu (đoạn 1: từ cánh đồng 5 tấn đến xã Vĩnh Xá, Kim Động; đoạn 2: từ dốc đường 51 đến Trạm bơm Đồng Danh).
Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn huyện. Thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc lĩnh vực Công thương.
Đề nghị Sở Xây dựng tham gia ý kiến để có đủ điều kiện, tổ chức phê duyệt đề cương đề án công nhận Khu vực xã Đồng Tiến, xã Hồng Tiến, xã Dân Tiến, đạt tiêu chuẩn đo thị loại V.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại An Vỹ cho 32 suất, diện tích 3.403,5 m­2
Báo cáo Thường trực huyện ủy về dự án đầu tư của Công ty TNHH Minh Long Hưng Yên trên địa bàn huyện. Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018, chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX.
Báo cáo Sở Giao thông vận tải Quyết toán Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ; Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2017; kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
 Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 32 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Hướng dẫn các trường THCS thực hiện tuyển sinh lớp 10 THPT. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; công tác giáo dục an toàn giao thông nhất là trong công tác chuẩn bị tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Giao phòng Giáo dục ĐT hướng dẫn, tập huấn và tổ chức cho các đơn vị trường học thu hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2019. Tổng hợp báo cáo thực trạng về giáo dục và đào tạo huyện Khoái Châu (tính đến tháng 5 năm 2019) toàn huyện có 78 đơn vị trường học với 37.909 học sinh, cụ thể: bậc học mầm non: 28 trường với 472 nhóm lớp, 11935 trẻ, 12 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cấp phép, bậc Tiểu học có 24 trường, 474 lớp, 15.583 học sinh, bậc THCS có 26 trường, 291 lớp, 10.391 học sinh.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 92 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 95 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công. Rà soát thông tin mộ liệt sĩ nguyên quán tỉnh Nghệ An và tỉnh Bắc Giang có phần mộ đang được an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn huyện, Tiếp nhận 69 phiếu xác nhận thông tin trên bia mộ liệt sỹ tại nhĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Tổ chức Hội nghị trao tặng xe đạp cho 41 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chỉ đạo Phòng Lao động, phối hợp Ban chỉ đạo hoạt động hè tổ chức Lễ ra quân hoạt động hè; kỷ niệm quốc tế thiếu nhi 01/6 và phát động tháng hành động vì trẻ em; xây dựng và ủng hộ Quỹ BTTE năm 2019, trao 53 suất học bổng và bảo trợ dài hạn cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình "Ngôi nhà an toàn" phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019; hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2019; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt là đợt nghỉ hè 2019 tại các trường học trên địa bàn huyện.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết thất thường. Chỉ đạo các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib do viện huyết thanh Ấn Độ (Serum Institute of India PVT.LTD) sản xuất tại huyện Khoái Châu từ tháng 5/2019. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã Hàm Tử, Dân Tiến, An Vỹ, Tân Châu.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện " Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình VN, giai đoạn 2010-2020, năm 2019, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 đảm bảo các hoạt động văn hóa được tổ chức lành mạnh, an toàn. Hướng dẫn “Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và bảo vệ các di tích, Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Đặc biệt công tác tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019.
Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2019.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác đảm bảo an toàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy QS huyện phối hợp UBND xã, Ban CHQS các xã, thị trấn huy động 87 đồng chí quân nhân dự bị, trong đó: 22 đồng chí Hạ sỹ quan – binh sỹ, 65 đồng chí tại các xã, thị trấn huấn luyện tại Lữ đoàn 219/QĐ2 năm 2019
Nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn; liên quan đến việc hút cát của Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu Sông Hồng đảm bảo ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các trường THPT đợt thi tuyển vào lớp 10, thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện.
Trong tháng, tiếp 15 lượt công dân, với 20 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này có 01 đoàn khiếu kiện có 04 công dân thôn Toàn Thắng xã Tứ Dân đề nghị xem xét thu hồi diện tích ao đã giao cho gia đình ông Đoán không đúng thẩm quyền để UBND xã quản lý. Đến ngày 30/5/2019 nhận 24 đơn, trong đó: đề nghị 23 đơn, tố cáo 01 đơn. Qua phân loại, xử lý, lưu chuyển giải quyết theo thẩm quyền 24 đơn.
Báo cáo tình hình thực hiện rà soát các 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện Khoái Châu.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6/2019
1. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vụ xuân năm 2019 từ nay đến cuối vụ. Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là xã: Tứ Dân, Hồng Tiến, Đại Hưng đăng ký về đích NTM  đợt 2 năm 2019. Chỉ đạo hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, đôn đốc các xã rà soát, lập kế hoạch thực hiện giải toả các hộ thuộc giai đoạn 2; có biện pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch 27 về cấp GCN QSDĐ, xử lý đất dôi dư theo yêu cầu của tỉnh.
3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Giao đất trúng đấu giá tại khu dân cư mới xã An Vĩ theo quy định.
4. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm đợt Tháng hành động vì VSATTP 2019.
Tổ chức xét Tốt nghiệp lớp 9 năm học 2017-2018; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học dịp cuối năm học, đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn đuối nước;
Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp của doanh nhân Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) do tỉnh tổ chức.
Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Khoái Châu.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)