Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chiếc xe ô tô

Đăng ngày 19 - 12 - 2019
100%

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chiếc xe ô tô

 

Tài liệu đính kèm: Thông báo đấu giá  219a.pdf; Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị đấu giá: 6448a.pdf; Quyết định phê duyệt giá khởi điểm: 6425.pdf;
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
- Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119.
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá 01 chiếc xe ô tô TOYOTA COROLLA 1.6.
- Biển kiểm soát: 89B -0513
- Số khung: AE 111-9553994
- Số máy: 4A – M 530188
- Năm, nước sản xuất: 1999, Nhật bản
- Năm đưa vào sử dung: Năm 1999
3. Giá khởi điểm: 80.150.000 đồng (Tám mươi triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
 (Theo Quyết định phê duyệt số 6425/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của  UBND huyện Khoái Châu).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:
+ Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên
+ Số lượng Đấu giá viên 05 người trở lên
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu: Có kinh nghiệm đấu giá thành công các tài sản tương tự  (liệt kê các hợp đồng thực hiện bán đấu giá tài sản tương tự trong 03 năm gần nhất)
+Tỷ lệ đấu giá thành, Uy tín: Trong 03 năm gần nhất không có khiếu kiện nào của khách hàng;
- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại phụ lục 01 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2019 đến ngày 20/12/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo (lần 2)(27/08/2020 4:01 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo(21/08/2020 5:31 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu(19/05/2020 5:12 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân(15/04/2020 5:02 CH)

  Hiệu quả sử dụng mô hình "trồng dưa lưới trong nhà màng"(06/11/2019 5:55 CH)

  Thông báo: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá...(21/10/2019 4:34 CH)

  Hội đồng khoa học huyện Khoái Châu triển khai mô hình “trồng dưa lưới trong nhà màng” trên địa...(03/10/2019 5:49 CH)