Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 20 - 01 - 2020
100%

Chiều ngày 20/01/2020, huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết Công tác Đảng năm 2019 như sau: 
Cấp ủy các cấp trong huyện duy trì thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc đã đề ra; triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp, nổi cộm. 
Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Duy trì lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung năm học 2019 - 2020. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã phối hợp với các ngành tổ chức được 36 lớp bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở với 3.446 học viên; đạt 109% kế hoạch.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm; cử 07 đồng chí đi học lớp Cao cấp LLCT; mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 363 học viên, 01 lớp đảng viên mới cho 120 học viên; bế giảng lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung khoá 2017-2019; khai giảng 02 lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa 2019-2020.
Cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 
Cấp ủy các cấp duy trì thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 - 2020”; đẩy mạnh thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác nội chính; ban hành và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; công tác xét xử các loại án năm 2019. Ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 10/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
- Lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất tăng 11,85%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 15,7%; Công nghiệp – Xây dựng 45,9%; Thương mại, dịch vụ 38,3%. Thu ngân sách 383 tỷ 513 triệu đồng đạt 158,73% kế hoạch giao; chi ngân sách 553 tỷ 130,8 triệu đồng đạt 99,2% dự toán được giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người/năm.
- Văn hóa – xã hội: Hoạt động Văn hoá, TDTT, truyền thanh được đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và Hội thảo về thân thế, sự nghiệp Triệu Việt Vương. Chỉ đạo quản lý tốt các hoạt động lễ hội và các di tích lịch sử - văn hóa. Tỷ lệ làng đạt văn hoá đạt 94,2%; gia đình văn hoá đạt 91%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 80%. Từng bước củng cố chất lượng, nội dung và thời lượng phát sóng của hệ thống truyền thanh; bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Quốc phòng – An ninh: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện; duy nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác giáo dục quốc phòng an ninh đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề về ANNT kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng Công an tăng cường bảo vệ các sự kiện chính trị lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đã được nâng cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng.
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ trong việc cụ thể hoá thực hiện nghị quyết. Tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trọng tâm là tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội đảng  câc cấp; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo huyện trao khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác xây Đảng năm 2019.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu(29/09/2020 2:14 CH)

  Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ...(18/08/2020 5:43 CH)

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (16/08/2020 11:01 SA)

  Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Khoái Châu giai đoạn 2015-2020(05/08/2020 6:20 CH)

  Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Khoái Châu năm 2020(27/07/2020 10:45 SA)

  Đại hội Đại biểu xã Bình Kiều lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(11/06/2020 5:15 CH)

  Thành Công tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025(20/05/2020 3:33 CH)