Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc xây dựng xã hội văn hóa

Đăng ngày 16 - 08 - 2020
100%

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc xây dựng xã hội văn hóa

 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Xây dựng gia đình văn hóa chính là xây dựng con người mới. Do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo. Hàng năm đều triển khai cụ thể từng nội dung xây dựng gia đình văn hóa  đến từng thôn, xóm, vận động 100 % hộ tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Ở hầu hết các xã, thị trấn đã có chỉ tiêu kế hoạch đưa vào chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mình và xem đây là một nhiệm vụ để thực hiện. Đặc biệt chỉ tiêu phải có 80% gia đình văn hóa ở các làng văn hóa, khu dân cư xuất sắc được nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2000, huyện Khoái Châu có 30.536/45.000 gia đình văn hóa đạt 68%, năm 2015 có 47.146/54.290 gia đình văn hóa đạt 87%, năm 2019 có 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, năm 2020 có 92,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Phong trào xây dựng làng văn hóa
Trong những năm qua công tác xây dựng làng văn hóa đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Năm 2000, có 25/95 làng văn hóa (làng truyền thống), đạt 26,3%; tính đến năm 2015, có 95/105 làng văn hóa (tính theo số làng xây dựng quy ước), đạt 90,4% (theo Thông tư 12/2011 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch).
- Năm 2020: 87/105  làng đạt tỷ lệ 83% (theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018).
Phong trào xây dựng làng văn hóa đã phát huy được trí tuệ, tình cảm, tinh thần đoàn kết làm chủ của dân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, hàng năm Ban chỉ đạo huyện tổ chức liên hoan văn nghệ các làng văn hóa, các hoạt động thể thao quần chúng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục, nề nếp gia phong của người Việt Nam; tích cực đấu tranh, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, các hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội, có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Phong trào xây dựng làng văn hóa đã trở thành pháo đài vững chắc để ngăn chặn và đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và các tệ nạn xã hội. Một số nghi lễ truyền thống và nơi thờ các danh Tướng của quê hương được phục dựng; Hát Trống quân Dạ Trạch được đầu tư bảo tồn và phát triển. 
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đáp ứng được những yêu cầu thiết thực của các cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khai thác tiềm năng sức mạnh của cộng đồng theo phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho nhân dân”, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Tính đến năm 2020, toàn huyện có 96/111 khu dân cư tiên tiến đạt 86,5%; 76% khu dân cư có tủ sách, pháp luật, 100% xã, thị trấn xây dựng khu dân cư tự quản, khu dân cư đoàn kết an toàn đi vào hoạt động có nề nếp, điển hình như: Ông Đình, Bình Minh, Đông Kết. Hàng năm, có trên 2.300 gia đình được công nhận “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền” các cấp.
Cùng với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện” được nhân dân đồng tình hưởng ứng; nguồn quỹ vận động hàng năm đã kịp thời phục vụ cho các hoạt động thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 20 năm qua, đã huy động nhân dân ủng hộ gần 33 tỷ đồng cho các loại quỹ như: quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ trẻ thơ, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ lũ lụt,…
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ đạo tiến hành rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021(01/10/2021 9:35 SA)

  Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khoái Châu(20/07/2021 9:48 SA)

  Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021 (13/03/2021 4:30 CH)

  Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026(19/02/2021 10:08 SA)

  Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021(19/12/2020 11:36 SA)

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)