Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 19 - 11 - 2020
100%

Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

 

Tài liệu đính kèm: Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân: 5696_QĐ_UBND_19_11_2020.pdf
Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau:- Diện tích trúng đấu giá: 1.502,5m2
- Số suất trúng đấu giá: 14 suất
- Số tiền trúng đấu giá: 14.582.800.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).
(Có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Chi cục thuế khu vực Khoái Châu – Văn Giang tổ chức thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định các khoản chi phí được đối trừ theo quy định của vị trí đấu giá, giữ tại tài khoản tạm giữ của phòng Tài chính – Kế hoạch để thanh quyết toán sau khi có đủ hồ sơ theo quy định; nộp ngay số tiền chênh lệch từ việc thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất với số kinh phí được đối trừ vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tân Dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, bàn giao đất ngoài thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực Khoái Châu – Văn Giang, Giám đốc Kho bạc nhà nước Khoái Châu, Chủ tịch UBND xã Tân Dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu nhà ở xã Đông Tảo,...(17/11/2022 10:59 SA)

  Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu (16/11/2022 2:36 CH)

  Quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà tại vị trí...(11/01/2022 10:43 SA)

  Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở...(11/01/2022 10:34 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân(27/12/2021 5:43 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(27/12/2021 5:40 CH)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công(27/12/2021 3:16 CH)