Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng

Đăng ngày 17 - 10 - 2020
100%

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thuần Hưng

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng;
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 1. Tên, địa chỉ của Người có tài sản:
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tổng diện tích đất đấu giá: 3.018,3 m2, bao gồm 24 suất đất;
- Giá khởi điểm: Căn cứ theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên là: 25.100.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một trăm triệu, ba trăm nghìn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Trong đó ưu tiên các đơn vị đã có nhiều năm hoạt động và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất)
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017)
- Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do UBND huyện Khoái Châu quyết định;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 26/10/2020 (giờ hành chính)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 6268 119
Lưu ý: Các đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, UBND huyện Khoái Châu không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn. 
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu nhà ở xã Đông Tảo,...(17/11/2022 10:59 SA)

  Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu (16/11/2022 2:36 CH)

  Quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà tại vị trí...(11/01/2022 10:43 SA)

  Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở...(11/01/2022 10:34 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân(27/12/2021 5:43 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(27/12/2021 5:40 CH)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công(27/12/2021 3:16 CH)