Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Ông Đình

Đăng ngày 16 - 12 - 2020
100%

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Ông Đình

 

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của Người có tài sản:
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
 • Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại các vị trí quy hoạch đấu giá tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu. Tổng diện tích đất đấu giá: 5383,5 m2, bao gồm 43 suất đất;
 • Giá khởi điểm: Giá khởi điểm các vị trí suất đất đấu giá căn cứ theo Quyết định số: 2857/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, từ 1.400.000 đồng/m2 đến 4.800.000 đồng/m2
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành phố công bố;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
 • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Trong đó ưu tiên các đơn vị đã có nhiều năm hoạt động và kinh nghiệm tổ chức đẩu giá tài sản là quyền sử dụng đất)
 • Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù họp (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017)
 • Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan;
 • Các tiêu chí khác phù họp với tài sản đấu giá do UBND huyện Khoái Châu quyết định;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:
 • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020 (giờ hành chính)
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
 • Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221 6268 119
Lưu ý: Các đơn vị không được thông báo kêt quả được hiêu là không được lựa chọn, UBND huyện Khoái Châu không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu(30/12/2020 10:24 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu.(16/12/2020 10:01 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu(19/11/2020 10:23 SA)

  Quyết định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Thuần Hưng(28/10/2020 9:57 SA)

  Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(17/10/2020 9:45 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình(01/10/2020 10:57 SA)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu(28/09/2020 10:20 SA)