Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020

Đăng ngày 30 - 11 - 2020
100%

Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020

 

 CÔNG TRÌNH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN   
Đơn vị tính: Triệu đồng  
STT Nội dung Địa điểm
xây dựng 
Địa điểm
mở tài khoản của dự án
Chủ đầu tư Thời gian
khởi công và hoàn thành
Quyết định đầu tư dự án Tiến Độ Ghi chú
Số, ngày, tháng , năm
1 2 3 4 5 9 10 17 18
I Dự án nhóm C              
1 Dự án Đường trục chính ra đồng cánh đồng Văn, xã Thành Công Xã Thành Công KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2018-2019 4111  ngày 31/10/2018 Đã HT  
2 Dự án Đường trục chính ra đồng cánh đồng Mương Sâu, xã Nhuế Dương. Xã Nhuế Dương KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2018-2019 4110  ngày 31/10/2018 Đã HT  
3 Dự án San lấp mặt bằng bãi để xe, sân vườn nhà truyền thống Khu di tích Lịch sử Cây đa Sài Thị Xã Thuần Hưng KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2018-2020  Số 4119/QĐ-UBND ngày 31/10/2019  Đã HT 6,702m2
4 Dự án Kè và cải tạo đường bao quanh đầm Dạ Trạch Xã Dạ Trạch KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2018-2019 4070 ngày 24/10/2018 Đã HT 492x2,2m
6 Đường ra đồng xã Việt Hòa xã Việt Hòa KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2018 - 2019 4074 ngày 24/10/208 Đã HT  
10 Cải tạo nâng cấp đường ĐH.51 từ bến đò Phương Trù đến đường ĐT,378 huyện KC KBNN Khoái Châu Ban quản lý dự án ĐTXT huyện KC 2020-2025 Số 4063/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 Đang thi công 4,448x6,5m
C Nguồn vốn khác…..              
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tổ chức Cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình, cá nhân tại xã Hàm Tử (17/08/2023 2:09 CH)

  Huyện Khoái Châu chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 cho các hộ dân(22/05/2023 4:42 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khoái Châu(18/04/2023 9:15 SA)

  Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Hồng Tiến và Dân...(04/11/2022 11:02 SA)

  Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu(01/10/2022 7:45 SA)

  Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ...(30/08/2022 10:15 SA)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu(16/06/2022 7:50 SA)

  °
  117 người đang online