Tình hình phát triển KT-XH tháng10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020

Đăng ngày 30 - 10 - 2020
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Nhân dân các xã tích cực, chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Đôn đốc các xã thu hoạch lúa mùa, trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đúng lịch thời vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa 2020, với tổng diện tích gieo, cấy lúa vụ mùa toàn huyện là 1.600,2ha, giảm 130ha so với năm 2019/1.730ha, cây hoa màu 1752 ha, cây ăn quả 3918ha, (táo 126ha, cây nhãn 1560ha, chuối 905ha, …), nhãn cho sản lượng 15000 tấn, giá trị thu 225 tỷ đồng, diện tích cây ăn quả chủ lực của huyện đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 700,8 ha đạt 17,8% (nhãn 459,4ha, chuối 189,8ha, cây có múi 51,6ha), xây dựng kế hoạch tình hình sản xuất vụ đông 2020-2021, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021.
 Xây dựng kế hoạch nạo vét Đông xuân 2020-2021. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về vi phạm công trình thủy lợi trong thời gian qua; xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm CTTL trong thời gian tới.
Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Khoái Châu năm 2020.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, đề xuất khen thưởng và các nội dung liên quan để chuẩn bị cho lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, …
Huyện đôn đốn các xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43 suất đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình.
Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, kịp thời phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về khoảng sản trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện.
Ủy ban huyện Khoái Châu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án công trình cải tạo, nâng cấp đoạn ĐT.383 đoạn K0+00 (QL.39) Km4+500 (ĐH.57) trên tuyến đường tỉnh được giao quản lý.
Trình tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung tại xã Phùng Hưng”.
Đề nghị tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
 
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thuần Hưng, xã Tân Dân. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2020, ây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 32 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông nhất là trong công tác khai giảng năm học 2020-2021. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020, 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN, 25/25 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN, 25/25 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 25/25 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, 100% các xã, thị trấn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 37 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội trình UBND huyện; Tiếp nhận, thẩm định 19 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công trình Sở Lao động - TB&XH giải quyết; 45 hồ sơ hỏa táng; 50 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí đối tượng BTXH.
Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm.Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường các biện pháp quản lý di tích, di vật, cổ vật bảo vật quốc gia trên địa bàn huyện Tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ triệu việt Vương và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị công nhận Làng văn hóa năm 2020; 80 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đề nghị công nhận 5 năm cấp tỉnh (2016-2020).
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực. Ban chỉ huy QS huyện giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huyện huấn luyện đọt 1 năm 2020 cho đồng chí của các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Trong tháng tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra: 13 vụ (so với tháng trước tăng 06 vụ), 04 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 56.062.000đ; không phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội; phát hiện 01 vụ Ma túy, 02 vụ Đánh bạc (so với tháng trước không tăng, không giảm về số vụ).. Trong tháng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, 01 người bị thương (so với tháng trước tăng 02 vụ, 01 người chết).
Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng thời qua diễn ra tương đối phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Trong tháng, tiếp 24 lượt công dân, với 30 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này có 02 đoàn khiếu kiện, có 04 công dân thôn Toàn Thắng xã Tứ Dân đề nghị xem xét thu hồi diện tích ao đã giao cho gia đình ông Đoán không đúng thẩm quyền để UBND xã quản lý. Đến ngày 30/10/2019 nhận 11 đơn, trong đó: đề nghị 11  đơn, tố cáo 0 đơn. Qua phân loại, xử lý, lưu chuyển giải quyết theo thẩm quyền 11 đơn.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý I năm 2021(30/03/2021 3:11 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021(30/03/2021 2:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo(30/03/2021 2:32 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021(28/02/2021 3:08 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021(28/02/2021 2:28 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021(30/01/2021 2:24 CH)

  Báo cáo tổng kết tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:55 SA)