Khoái Châu tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
100%

Khoái Châu tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, game online, truy cập internet, trò trơi điện tử

 

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp; để hạn chế sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, UBND huyện Khoái Châu yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, massage, xông hơi, phòng tập gym, yoga, các hoạt động giải trí đông người: game online, truy cập internet, trò trơi điện tử… tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí trên địa bàn quản lý không chấp hành việc tạm ngừng hoạt động.

2. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet.

 Thực hiện nghiêm Thông báo số 93/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, tạm dừng các hoạt động: kinh doanh karaoke, biểu diễn nghệ thuật, massage, xông hơi, phòng tập gym, yoga, các hoạt động giải trí đông người: game online, truy cập internet, trò trơi điện tử (từ ngày 25/3/2020 đến khi có chỉ đạo mới)

Nếu các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành theo chỉ đạo của tỉnh, huyện thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các phòng, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, kiểm tra việc tạm ngừng về tạm ngừng các hoạt động như: kinh doanh karaoke, biểu diễn nghệ thuật, massage, xông hơi, phòng tập gym, yoga, các hoạt động giải trí đông người: game online, truy cập internet, trò trơi điện tử, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật;

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí trên địa bàn;

Tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn báo cáo Ban chỉ đạo huyện theo quy định.

 Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Công chức văn hóa triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm ngừng các hoạt động như: kinh doanh karaoke, biểu diễn nghệ thuật, massage, xông hơi, phòng tập gym, yoga, các hoạt động giải trí đông người: game online, truy cập internet, trò trơi điện tử.

Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin huyện kiểm tra việc tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí trên địa bàn;

Đài Truyền thanh: Thực hiện tuyên truyền về việc tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí trên địa bàn theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020(30/09/2020 3:21 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc thực hiện dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Dân(08/09/2020 3:26 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc xây dựng xã hội văn hóa(16/08/2020 5:50 CH)

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 07/2020(04/07/2020 3:11 CH)