Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân

Đăng ngày 15 - 04 - 2020
100%

Khoái Châu thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 56 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
- Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng 56 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu,  tỉnh Hưng Yên.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Giá khởi điểm (theo Quyết định phê duyệt số 943/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên).
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
1
Quyền sử dụng đất
Các suất đất số: 45; 89; 95
03
Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm vỉa hè) và đường cải tạo rộng 5,5m
4.200.000
2
Quyền sử dụng đất
Các suất đất số: 13; 24; 35; 62; 71; 78
06
Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
3.600.000
3
Quyền sử dụng đất
Các suất đất số: 42; 43; 44; 90; 91; 92; 93; 94
08
Tiếp giáp đường cải tạo rộng 5,5m
3.500.000
4
Quyền sử dụng đất
Các suất đất từ số 14 đến 23; từ số 36 đến 41; từ số 55 đến số 61; từ 72 đến 77, từ 79 đến 88
39
Tiếp giáp  đường quy hoạch rộng 9,5m (Bao gồm cả vỉa hè)
3.000.000
 
Tổng cộng
 
56
 
 

 

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên từ 03 người trở lên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;
- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; và các văn bản khác có liên quan.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố.
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu(30/12/2020 10:24 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Ông Đình(16/12/2020 10:38 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu.(16/12/2020 10:01 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu(19/11/2020 10:23 SA)

  Quyết định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Thuần Hưng(28/10/2020 9:57 SA)

  Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(17/10/2020 9:45 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình(01/10/2020 10:57 SA)