Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 15 - 04 - 2020
100%

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu xây dựng Kế hoạch phối hợp vận động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch

Ảnh minh họa

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dịch ra cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Đi làm việc tại các cơ quan, nhà máy, công trình xây dựng; mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu... dừng các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, trừ trường hp vì lý do công vụ, xe chờ người cách ly, chở công nhân hoặc nguyên vật liệu đến nhà máy, công trình xây dựng, trang thiết bị y tế... Bên cạnh đó, việc thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nhưng không được trợ cấp từ cơ quan nhà nước) khiến cho nhiều người dân không thể đi làm, mất việc làm, không có thu nhập để trang trải cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, các gia đình hộ nghèo đã khó khăn, nay bị mất, thiếu việc làm, không có nguồn thu để trang tri, đm bảo mức sống tối thiểu lại càng khó khăn hơn. Đ giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, các hộ trong vùng dịch, phải thực hiện biện pháp cách ly khc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực hưởng ứng tham gia cùng chính quyền, xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện phát động Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai của UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên về việc ch trương vận động ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 (Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMTTQ ngày 13/4/2020), y ban nhân dân, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu xây dựng Kế hoạch phối hợp vận động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chng dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch, như sau:
Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái”, tương trợ, sẻ chia của dân tộc; trách nhiệm của c hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc ủng hộ để có thêm nguồn lực h trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực hưởng ứng tham gia cùng các cấp chính quyền và xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của Nhân dân Hưng Yên.
 TỐ CHỨC THỰC HIỆN
y ban nhân dân huyện giao các phòng, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, cụ thể:
Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế và của y ban nhân dân huyện.
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát cung cấp cho UBMTTQ Việt Nam huyện danh sách, số lượng, địa chỉ hộ nghèo được hỗ trợ.
Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối họp với Văn phòng HĐND-UBND,  Hiệp hội các doanh nghiệp chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ng hộ mức cao nhất theo khả năng.
Phòng Kinh tế Hạ tầng chỉ đạo việc cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu nhân dân.
Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh truyền thông, thông tin, tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tng lớp nhân dân ủng hộ đạt kết quả cao nhất.
y ban nhân các xã, thị trấn cung cấp danh sách các hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch Covid-19, theo quyết định thiết lập vùng cách ly của y ban nhân dân huyện.
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Là đầu mối tiếp nhận, điều hòa sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.
Mọi sự ủng hộ bằng tiền hoặc gạo của các tổ chức, cá nhân chuyển về y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu (Cơ quan Thường trực Qu “Vì người nghèo” huyện); địa ch: Đường Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu; tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” huyện: 3761.0.9004151.91046  tại Kho bạc Nhà nước huyện Khoái Châu.
Hướng dẫn y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với y ban nhân dân cùng xã triển khai các nội dung theo kế hoạch với phương châm: “Cấp nào, địa phương nào vận động, hỗ trợ đối tượng tại cấp đó, địa phương đó”. Nếu địa phương không đ thì báo cáo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện điều hòa cho phù hợp.
Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo y ban nhân dân huyện y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp; thường xuyên phản ánh về Văn phòng HĐND-UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để tổng hợp, báo cáo tỉnh Thường trực Huyện ủy./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trên...(21/08/2020 10:12 SA)

  Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone(20/08/2020 2:55 CH)

  Khoái Châu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/08/2020 9:06 SA)

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)