Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Số lượng: 71 suất đất.
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Tài liệu đính kèm: 47.pdf
3. Giá khởi điểm: (Theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 1122/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên).
TT
Tên
tài sản
Tên
Số suất
Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
I
Khu LK-01
19
 
 
1
Quyền sử dụng đất
 
LK1, LK25
02
Tiếp giáp đường rộng 14,5m ( bao gồm cả vỉa hè) và đường ĐH 57
24.500.000
2
Từ LK2 đến LK5, LK11, LK13, LK14, LK 23
08
Tiếp giáp đường ĐH.57
19.500.000
3
LK50
01
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 14,5m ( gồm vỉa hè)
14.500.000
4
LK26
09
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 12,5m đến 20,5m ( gồm vỉa hè)
14.400.000
5
LK38, LK40, từ LK45 đến LK49
07
Tiếp giáp đường rộng 12,5m         ( gồm vỉa hè)
10.500.000
II
Khu LK-02
02
 
 
1
Quyền sử dụng đất
 
LK3
01
Tiếp giáp đường ĐH.57
19.500.000
2
LK22
01
Tiếp giáp đường rộng 12,5m          ( gồm vỉa hè)
10.500.000
III
Khu LK-03
22
 
 
1
Quyền sử dụng đất
 
LK1
01
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 12m đến 12,5m ( gồm vỉa hè)
12.500.000
2
LK22
01
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 12,5m đến 20,5m ( gồm vỉa hè)
12.500.000
3
LK2 đến LK21
20
Tiếp giáp đường rộng 12,5m         ( gồm vỉa hè)
10.500.000
IV
Khu LK-04
02
 
 
1
Quyền sử dụng đất
LK18; LK19
02
Tiếp giáp đường rộng 13m  (gồm vỉa hè)
9.500.000
V
Khu BT-01
14
 
 
1
Quyền sử dụng đất
 
BT1, BT14
02
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 10,2m đến 12,5m (gồm vỉa hè)
12.500.000
2
 BT7; BT8
02
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 12,5m đến 20,5m (gồm vỉa hè)
12.500.000
3
BT2 đến BT6
Từ BT9 đến BT13
10
Tiếp giáp đường rộng 12,5m         ( gồm vỉa hè)
9.500.000
VI
Khu BT-02
12
 
 
1
Quyền sử dụng đất
 
BT1, BT14
02
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 10,2m đến 12,5m (gồm vỉa hè)
12.500.000
2
 BT8
01
Tiếp giáp 02 mặt đường rộng 12,5m đến 14m ( gồm vỉa hè)
12.500.000
3
Từ BT3 đến BT6
Từ BT9 đến BT13
10
Tiếp giáp đường rộng 12,5m         (gồm vỉa hè)
9.500.000
 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động,chứng chỉhành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động đấu giá: Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại Đơn vị đã được Sở tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đấu giá theo qui định; Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên, trong đó: có kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (Có từ 05 Hợp đồng đấu giá thành công quyền sử dụng đất có giá trị tính theo giá khởi điểm từ 99 tỷ đồng trở lên, trong đó có ít nhất 03 Hợp đồng đấu giá thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên); Tỷ lệ đấu giá thành chênh lệch cao; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không bị Cơ quan chức năng kết luận vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017)
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 28/5/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119; 0915 037 299
  Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu(30/12/2020 10:24 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Ông Đình(16/12/2020 10:38 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu.(16/12/2020 10:01 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu(19/11/2020 10:23 SA)

  Quyết định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Thuần Hưng(28/10/2020 9:57 SA)

  Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(17/10/2020 9:45 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình(01/10/2020 10:57 SA)