Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với vác đơn vị

Đăng ngày 30 - 04 - 2020
100%

Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 29/4/2020

Người ký: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2020.QĐ.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)

  Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu(20/02/2019 2:58 CH)