Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

Đăng ngày 09 - 07 - 2020
100%

Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã xây dựng dự thảo tờ trình của Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, dự thảo Quyết định của UBND huyện về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các dự thảo trên. Các ý kiến tham gia của các đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/7/2020, để tổng hợp và hoàn thiện trình UBND huyện theo quy định.  
Công văn xin ý kiến: 02.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trên...(21/08/2020 10:12 SA)

  Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone(20/08/2020 2:55 CH)

  Khoái Châu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/08/2020 9:06 SA)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)