Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 16 - 08 - 2020
100%

Trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các ban Đảng tỉnh, Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ở huyện có Đ/c Đào Ngọc Huấn – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Phạm Xuân Thắng – Phó Bí thư TT huyện ủy, Đ/c Nguyễn Đức Sơn –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 218 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện.  
Đ/c Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Khoái Châu đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Giai đoạn 2015 – 2020, giá trị sản xuất bình quân tăng 11,63%, vượt 2,63%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân vượt 13,5% so với kế hoạch. Đến nay, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 15,7% - công nghiệp, xây dựng 45,9% - thương mại, dịch vụ 38,4%; giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 225 triệu đồng/năm, vượt 5 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng, vượt 4 triệu đồng so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,94%. 24/24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 07 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Khu Bô Thời - Dân Tiến cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; có thêm 21 trường đạt chuẩn quốc gia so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 98%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 92%. Hằng năm có 85% số chính quyền, 85% số đoàn thể cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh hoặc xuất sắc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm... 

Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh vượt 8,03% so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 81,1%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện kết nạp 1.012 đảng viên mới, trong đó đảng viên khu vực nông thôn chiếm 29,2%. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng được đề cao, việc tự phê bình và phê bình được coi trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được nâng cao; công tác dân vận có nhiều đổi mới; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được chú trọng...

Đ/c Nguyễn Đức Sơn –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Khoái Châu tiếp tục thực hiện các khâu đột phá của tỉnh đề ra, đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá: Tập trung thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, ưu tiên các dự án có quy mô, hiện đại thân thiện với môi trường nhằm phát triển công nghiệp sạch và phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, đóng góp cho tăng trưởng và thu ngân sách; huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, nhất là tập trung xây dựng khu đô thị Bô Thời – Dân Tiến đạt tiêu chí đô thị loại IV; trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các cấp, ngành, địa phương.
Huyện tập trung phấn đấu giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng trên 9,5%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người, giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 250 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 10%, đến năm 2025 thu ngân sách đạt 1.300 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 47%; khu đô thị Bô Thời - Dân Tiến đạt tiêu chí đô thị loại IV; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...
Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp, huyện phấn đấu hằng năm có 80% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 40 – 45% đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 1.000 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên khu vực nông thôn chiếm 35-40%; hằng năm có 85% số chính quyền, 85% số đoàn thể cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh hoặc xuất sắc.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Khoái Châu cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch chuyên ngành để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tối ưu hoá những nguồn lực cho phát triển. Công khai, minh bạch quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch chặt chẽ, nghiêm túc. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đ/chí Nguyễn Đức Sơn, được bầu làm Bí thư Huyện ủy huyện Khoái Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Sau đại hội, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm xây dựng quy chế làm việc, thông qua chương trình hành động, các nghị quyết, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa nghị quyết của đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu(17/11/2021 4:43 CH)

  Khoái Châu tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn...(30/08/2021 10:37 SA)

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng thăm, tặng quà Trung tâm y tế huyện Khoái...(08/07/2021 9:14 SA)

  Đồng Chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại huyện Khoái...(22/05/2021 6:59 CH)

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà nhân dân đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội tại...(13/05/2021 2:27 CH)

  Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên cùng các nhà tài trợ trao, tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng, chống...(11/05/2021 9:21 SA)

  Tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020 và trao quà tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021(22/01/2021 5:21 CH)