Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone

Đăng ngày 20 - 08 - 2020
100%

Triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại thông mịnh cài đặt úng dụng phát hiện, tiếp xúc gần Bluezone.

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng bluezone để phòng, chống dịch. Đến ngày 18/8/2020 số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn huyện là 26.456 người, chiếm 14,2 % (26.456/186.255) dân số sử dụng bluezone.

Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng Bluezone trong thực hiện truy vết đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, sớm đạt mục tiêu theo chỉ đạo của trưởng BCĐ tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt bluezone trên địa bàn, huy động toàn thể hệ thống chính trị, xã hội, nhất là cấp xã và các thôn vào cuộc theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đề nghị, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng bluezone; đồng thời yêu cầu tất cả đối tượng thuộc diện cách ly (tập trung và tại nhà), đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt bluezone.

Thông tin chi tiết về ứng dụng bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trên...(21/08/2020 10:12 SA)

  Khoái Châu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/08/2020 9:06 SA)

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)