Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Khoái Châu

Đăng ngày 21 - 08 - 2020
100%

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 ...

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay các nội dung sau:
1.Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 và Công điện 2123/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.
2. Quán triệt quan điểm phòng, chống dịch là trách nhiệm của toàn xã hội; cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải đồng lòng, tập trung “rà soát nhanh nhất, cách ly nhanh nhất, khoanh vùng nhanh nhất, phong tỏa nhanh nhất”. Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi hộ gia đình, mỗi thôn, mỗi cơ quan...là một “pháo đài” phòng, chống dịch.
3. Tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy phòng chống dịch các cấp, đặc biệt tại các thôn, xóm, chợ dân sinh...;duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động Tổ phòng, chống dịch cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện các trường hợp nguy cơ, kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp trong công tác phòng dịch đòng thời đáp ứng thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.
4.  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy, trường học, khu đô thị, chợ... trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, đôn đốc việc đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công nhân viên, học sinh, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phương án phòng, chống dịch của đơn vị mình.
- Rà soát lại kịch bản, các phương án để chủ động đáp ứng với các tình huống bệnh dịch trong tình hình mới.
- Tăng cường thành lập các đoàn kểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.
- Các xã Bình Minh, Tứ Dân, Tân Châu, Đông Ninh, Đại Tập có bến đò ngang qua sông Hồng tiếp giáp với Hà Nội phải thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã để kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng.
5. Đài truyền thanh huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hạn chế các hoạt động tụ tập đông người (ăn uống, giỗ chạp, liên hoan...); tuyên truyền người dân hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của việc thực hiện cách ly khi có nguy cơ nhiễm dịch là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi cá nhân để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng địa phương.
6. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nếu không có việc cấp thiết thì không nên đi đến các địa phương, vùng có dịch bệnh Covid-19; tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, tại nơi làm việc, cơ quan, công sở và cài đặt ứng dụng Bluezone.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone(20/08/2020 2:55 CH)

  Khoái Châu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/08/2020 9:06 SA)

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)