Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021

Đăng ngày 28 - 02 - 2021
100%

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021

 

Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đoạn tuyến nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.383, đoạn qua xã Tân Dân, ĐH.51 (giai đoạn 1), ĐH.58 (đoạn qua xã Việt Hòa và Phùng Hưng);  …
Tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần giải tỏa và hoàn thiện Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức giải tỏa các loại vi phạm theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. UBND huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu.
Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải khách, đường bộ, đường thủy từ Hưng Yên đi hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường trực chốt kiểm soát tại các xã có bến khách ngang sông 24/24 giờ. Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
Tài chính, ngân sách
Công nhận kết quả trúng đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở cho 43 suất tại xã Ông Đình, 02 suất tại xã Tân Châu, 08 suất tại xã Chí Tân, Báo cáo đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trương đầu tư dự án  Trường Tiểu học xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (HM: Nhà lớp học 9 phòng ). Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa được lập hồ sơ quyết toán. Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định. Trong tháng thẩm định và cấp 20 hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý I năm 2021(30/03/2021 3:11 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021(30/03/2021 2:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo(30/03/2021 2:32 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021(28/02/2021 2:28 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021(30/01/2021 2:24 CH)

  Báo cáo tổng kết tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:55 SA)

  Báo cáo tổng kết tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:49 SA)