Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
100%

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021

 

Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đoạn tuyến nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.383, đoạn qua xã Tân Dân, ĐH.51 (giai đoạn 1), ĐH.58 (đoạn qua xã Việt Hòa và Phùng Hưng); Chợ đầu mối nông sản và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Đông Tảo, …
Tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần giải tỏa và hoàn thiện Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức giải tỏa các loại vi phạm theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Tính đến 15/03/2021, huyện cấp được 528 GCN, trong đó có 114 GCN lần đầu (đất ở 110 GCN, đất nông nghiệp 4 GCN), cấp đổi được 414 GCN (đất ở 374 GCN, đất nông nghiệp 40 GCN); xử lý 47 trường hợp dôi dư, thu 4.352.349.800 đồng.
UBND huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí; kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.
UBND huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu.
Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.51 (đoạn tuyến nối xã Chí Tân với xã Đông Ninh), Đường ĐH.377 đi ĐT.383 (qua Đền Triệu Quang Phục), ... Tiến hành bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện như ĐH.56, ĐH.58, ĐH.383...
Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
Trong quý I, UBND huyện chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải khách, đường bộ, đường thủy từ Hưng Yên đi hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại, tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường trực chốt kiểm soát, chốt chặn tại các xã có bến khách ngang sông 24/24 giờ trong thời gian tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Tài chính, ngân sách
Công nhận kết quả trúng đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở cho 43 suất tại xã Ông Đình, 02 suất tại xã Tân Châu, 08 suất tại xã Chí Tân,
Báo cáo đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trương đầu tư dự án  Trường Tiểu học xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (HM: Nhà lớp học 9 phòng ). Báo cáo tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Đông Tảo tạo cơ sở hạ tầng đồng bộ cho khu quy hoạch đảm bảo các điều kiện thiết yếu để nhân dân xây dựng nhà ở, với tổng mức đầu tư, quy mô xây dựng hợp lý phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội.
 Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa được lập hồ sơ quyết toán. Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.
Trong tháng thẩm định và cấp 60 hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý I năm 2021(30/03/2021 3:11 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo(30/03/2021 2:32 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021(28/02/2021 3:08 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021(28/02/2021 2:28 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021(30/01/2021 2:24 CH)

  Báo cáo tổng kết tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:55 SA)

  Báo cáo tổng kết tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:49 SA)