Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021

Đăng ngày 28 - 02 - 2021
100%

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc nhân dân địa phương bơm nước đổ ải, làm đất, gieo mạ, cấy lúa và trồng màu đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Đến ngày 26/2/2021 toàn huyện gieo cấy được 1.100 ha (trong đó gieo vãi 800ha, cấy 300 ha) tập trung ở các xã Thuần Hưng, Đại Hưng, Thành Công, Đồng Tiến... trong đó trồng ngô 250ha, lạc 300ha, cây dược liệu 350ha, rau màu 250 ha, trồng cây nhân dân 5000 cây (trong đó 4350 cây ăn quả, 650 cây bóng mát).
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch diệt chuột vụ xuân 2021; kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2021.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm, đặc biệt tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc, tiến hành kiểm tra các cơ sở có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán.
Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt ATTP lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP nông lâm thủy sản. UBND huyện xây dựng Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Văn hóa – xã hội
Giao phòng Giáo dục đào tạo chấn chỉnh tình trạng thu góp và dạy thêm, học thêm tại các trường học trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các Trường học chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch để các cháu học sinh đi học trở lại vào ngày 01/3/2021 và đảm bảo học sinh an toàn, phụ huynh an tâm.
UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch khi đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh bệnh dịch ở Việt Nam. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện (gồm: 57 thành viên), phân công rõ ràng và cụ thể  nhiệm vụ các thành viên. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, chỉ đạo dừng hoạt động các Chốt ở các Xã: Đông Tảo, Bình Minh, Tân Châu;  duy trì hoạt động 05 chốt ở các xã có bến phà qua Sông Hồng, nghiêm túc thực hiện.
I. MỘT SỐ NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 03 NĂM 2021
1. Tập trung lựa chọn nguồn giống, bộ giống tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên theo Vùng và kỹ thuật canh tác của Nhân dân nhằm phát huy thế mạnh của huyện. Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa nông sản; chủ động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm, tiến hành kiểm tra các cơ sở có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, quản lý các công trình đang triển khai như dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.56, ĐT.383, ĐH.51 (giai đoạn 1), ĐH.58 (đoạn qua xã Việt Hòa và Phùng Hưng); Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
3. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh phức tạp ở Việt Nam. Chỉ đạo các Trường học chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch để các cháu học sinh đi học trở lại vào ngày 01/3/2021 và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo học sinh an toàn, phụ huynh an tâm.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý I năm 2021(30/03/2021 3:11 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021(30/03/2021 2:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo(30/03/2021 2:32 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021(28/02/2021 3:08 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021(30/01/2021 2:24 CH)

  Báo cáo tổng kết tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:55 SA)

  Báo cáo tổng kết tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:49 SA)