Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

 

Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu (LĐLĐ), tỉnh Hưng Yên hiện có 123 Công đoàn cơ sở với hơn 7000 đoàn viên.
          Thực hiện Chương trình “Kết nạp đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”, năm 2021 huyện Khoái Châu xác định công tác phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Do vậy, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển mới 300 đoàn viên trở lên. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Khoái Châu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ chức khảo sát để xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên.
     Thực hiện theo kế hoạch của LĐLĐ huyện Khoái Châu, các Công đoàn cơ sở rất tích cực phát triển đoàn viên. Tiêu biểu là Công đoàn cơ sở xã Phùng Hưng đã kết nạp 100% cán bộ, công chức và người lao động vào tổ chức Công đoàn. Việc công đoàn các cấp trên địa bàn huyện đều xác định phát triển đoàn viên là một khâu hết sức quan trọng trong công tác củng cố kiện toàn tổ chức, quyết định đến kết quả xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Góp phần xây dựng LĐLĐ huyện Khoái Châu phát triển được 400 đoàn viên (vượt chỉ tiêu cấp trên giao năm 2012 và cao hơn mục tiêu đã đề ra).
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu 6 tháng đầu năm(30/06/2021 9:08 SA)

  Công ty cổ phần Châu Giang tổ chức hội nghị người lao động(19/04/2021 5:51 CH)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn huyện Khoái Châu(18/03/2021 4:49 CH)

  Kiểm tra thiệt hại do thiên tai xảy ra tại huyện Khoái Châu(31/08/2020 3:03 CH)

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên(27/04/2020 8:13 SA)

  Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế...(10/02/2020 3:43 CH)

  Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Khoái Châu(14/05/2018 9:04 SA)