Kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn tiếp nhận viên chức đối với giáo viên từ năm 2015 trở về trước

Đăng ngày 08 - 12 - 2021
100%

Kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn tiếp nhận viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo nhiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc UBND huyện Khoái Châu;
Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Quyết định số 8788/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc Uỷ ban nhân dân huyện,
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức ngày 08/12/2021,
Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thông báo công khai:
 - Kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức (Có danh sách kèm theo).
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
Sau khi thẩm định, Hội đồng kiểm tra sát hạch sẽ thông báo kết quả trúng tuyển.
Tài liệu đính kèm: 06.pdf
Xin trân trọng thông báo./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022(29/03/2022 5:04 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm...(16/03/2022 4:57 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)