Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Đăng ngày 25 - 12 - 2021
100%

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

 

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm xây dựng, thể chế các Chương trình, Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Lãnh đạo UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng kết quả đạt được như sau:
Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước tăng 6,94% (KH 9,8%). Trong đó: Công nghiệp - TTCN - XD tăng 9,28% (KH 12,2%); Thương mại - Dịch vụ tăng 5,96% (KH 11%); Nông nghiệp tăng 2,15% (KH 2,2%); Cơ cấu kinh tế Công nghiệp -TTCN - XD; Thương mại dịch vụ; Nông nghiệp, tương ứng 47,32% - 38,67% -14,01% (KH 47,29% - 39,07% -13,64%). Giá trị thu trên 1 ha đất canh tác ước đạt 228 triệu/ha; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng dân số 0,82% (KH dưới 1%); tỷ lệ hộ nghèo ở mức 1,18%; tỷ lệ hộ cận nghèo ở mức 1,45%; 73,5% số hộ đã đấu nối đồng hồ để sử dụng nước sạch; 09 trường đạt chuẩn quốc gia (04 trường công nhận lại, 05 trường công nhận mới); đề nghị tỉnh công nhận xã Tân Dân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, ba xã Đồng Tiến, An Vĩ, Tân Châu đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 khu dân cư đạt NTM kiểu mẫu; thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ước đạt 334.396 triệu đồng, đạt 106,62% kế hoạch.
Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tổng diện tích gieo trồng đạt 93,3%; 930/3.915 diện tích cây ăn quả được chứng nhận VietGap; lĩnh vực chăn nuôi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá lợn hơi giảm mạnh so với đầu năm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định và đã có một số mô hình áp dụng kỹ thuật theo hướng VietGap đem lại thu nhập cao... Toàn huyện có 05 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao, 03 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 03 sao, 09 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận 03 sao và 04 sao. Công tác xây dựng NTM, đang đề nghị tỉnh thẩm định xã Tân Dân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Đông Tiến, An Vĩ, Tân Châu) và 02 khu dân cư đạt NTM kiểu mẫu.
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế được khắc phục đáng kể; công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường; đã tham mưu xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện cấp GCNQSDĐ với tổng số là 2.403 giấy (tăng 395 GCN so với năm 2020); xử lý 145 trường hợp đất dôi dư, thu trên 13,5 tỷ đồng; giải toả 307 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng tham mưu chỉ đạo thực hiện, đảm bảo việc thu gom, tập kết rác về các bãi rác của thôn, xà và xử lý bằng chế phẩm vi sinh...
Sản xuất Công nghiệp, TTCN - Thương mại - Dịch vụ
Năm 2021, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 10 dự án mới nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện đến nay là 94 dự án. HĐND tỉnh đã phê duyệt một số dự án như: Xây dựng nhà văn hoá trung tâm huyện Khoái Châu; xây dựng tuyến đường trục chính khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung tại xã Tân Dân, Ông Đình, huyện Khoái Châu; cải tạo, nâng cấp ĐH.57, xây dựng đường kênh Đông huyện Khoái Châu đoạn từ ĐH.57-ĐT.384; xây dựng tuyến nổi ĐH.57 với ĐT 384 đoạn qua Dân Tiến huyện Khoái Châu. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ đã hoạt động trở lại và có sự khởi sắc. Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, nâng cấp đường, hoàn thành quy hoạch vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040 và đang triển khai chi tiết quy hoạch phân khu để thu hút các dự án khu đô thị.
Hoạt động Thu chi ngân sách
Triển khai thực hiện Chi thị số 18-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy vê tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ quỹ đất, rà soát các khoản thu, sắc thu chưa quản lý được hoặc quản lý chưa hiệu quả để tiến hành thanh tra, kiểm tra đặc biệt là các khoản thu về thuê tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu...
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Kết quả và chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được giữ vững (đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em dưới 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2) tổ chức chương trình hỗ trợ sóng và máy vi tính cho 737 em; 47/72 trường đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới 05 trường, 04 trường được công nhận lại).
Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ đối với các gia đình chính sách, các đối tượng hưởng trợ cấp xà hội, trợ cấp hưu trí, mất sức,... đảm bảo đúng đối tượng, định mức. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp Lễ, Tết, Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ- TTg ngày 07/7/2021 về hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Các Trường, Trung tâm, các doanh nghiệp và làng nghề đào tạo nghề cho 7.100 lao động và đã tạo được việc làm cho trên 4.000 người.
Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bảo hiểm xã hội
Tiếp tục phát huy vai ưò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong ưiển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; triển khai quyết liệt, đồng bộ, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm bốn tại chỗ kiên quyết không để dịch COVID-19 bùng phát, lây lan rộng trong cộng đồng ngoài tầm kiểm soát. Hoàn thành tiêm tiêm vắc xin phòng dịch COVID19 mũi 1, 2 đạt 98,9%; dưới 18 tuổi được 98,8% (ngoại trừ các trường hợp chổng chi định tiêm). Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ (quỹ vắcxin của tỉnh với số tiền là 681.650.000 đồng và ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của huyện với số tiền trên 1 tỷ đồng.
 • Công tác khám, chữa bệnh cho người dân tiếp tục được duy trì; số lượng người đến khám và bệnh nhân điều trị đều tăng từ 7-10% so với cùng kỳ năm 2020; chỉ số sự hài lòng của người bệnh tăng từ 90% (năm 2020) lên 95; chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, phát hiện, ngàn chặn, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.
- Bảo hiểm xã hội: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,3%, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tổng thu BHXH, BHYT ước 348 tỷ 489 triệu đồng bằng 106,6% so với cùng kỳ. Chi lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên là 334 tỷ 428 triệu đồng. Chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng của COVID-19 theo Quỵết định số 28/2021/QĐ-TTg là khoảng 30 tỷ 844 triệu đồng. Tổng chi BHXH bằng 365 tỷ 272 triệu đồng bằng 102,6% so với cùng kỳ.
Hoạt động VHTT- TDTT & Truyền thanh
Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, chào mừng các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên; đặc biệt là tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Xây dựng Đề án phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triên du lịch tâm linh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đên năm 2030. Tỷ lệ Làng văn hóa đạt 91,4% và tỷ lệ Gia đình văn hóa 92%.
Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm, an toàn phòng chống dịch COVID-19. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy được đẩy mạnh, sáp nhập Phòng Y tế vào Văn Phòng HĐND và UBND huyện, hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thể thao & Du lịch huyện với Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2021; Kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2022. Đẩy mạnh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân năm 2021 đứng thứ 2 trong 10 huyện, thị xã, thành phố. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông .
Các lĩnh vực khác.
Lực lượng vũ trang huyện duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng chổng và khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chông dịch COVID-19. Hoàn thành việc giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu (293 thanh niên) đảm bảo nhanh gọn, đủ quân số, chất lượng, an toàn, đúng luật; xây dựng kê hoạch công tác giáo dục quôc phòng an ninh năm 2021, cử các đồng chí thuộc đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Vận hành có hiệu quả các khu cách ly tập trung của huyện...
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021(25/12/2021 5:51 CH)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý IV năm 2021(25/12/2021 5:55 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới(25/12/2021 5:49 CH)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường năm 2021 và Kế...(25/12/2021 2:43 CH)

  Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm...(20/12/2021 2:59 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2021, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2021(30/11/2021 5:52 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10/2021, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021(30/10/2021 9:36 SA)