Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Khoái Châu

 

Để thực hiện có hiệu quả trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn; Bộ phận một cửa của huyện, một cửa của các xã, thị trấn thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; niêm yết tại trụ sở một cửa của xã, thị trấn và huyện về hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, đẩy mạnh triển khai, tuyền truyền trên loa truyền thanh huyện và các xã, thị trấn về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng các hình thức đa dạng khác ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp theo quy định của pháp luật như: qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử để tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức.

Ủy ban nhân dân huyện đang từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã rà soát và cung cấp TTHC mức độ 3,4 của huyện và các xã thị trấn để người dân và doanh nghiệp thực hiện.

Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa –TTDL, Đài truyền thanh huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn in pano, khẩu hiệu, viết tin bài tập trung tuyên truyền thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng các hình thức đa dạng khác ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp như: qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử để tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức.

- Việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cấp huyện và cấp xã đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính; góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện cho nhân dân giám sát việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính.

- Đã nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân; giảm thời gian đi lại, bớt sự phiền hà cho người dân; được nhân dân hài lòng, tin tưởng, chất lượng giải quyết các TTHC nhanh gọn, không rườm rà, kết quả hồ sơ trả cá nhân, tổ chức hiệu quả đúng quy định...

Khó khăn

- Cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để giải quyết công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và của các xã, thị trấn đã được trang bị, tuy nhiên vẫn còn thiếu.

- Việc tuyên truyền cho người dân và tổ chức còn gặp nhiều khó khăn vì họ chưa hiểu hết về quy trình thực hiện dịch vụ công, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trình độ về công nghệ còn hạn chế, điều kiện kinh tế chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực hiện dịch vụ công, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4(30/05/2021 9:57 SA)

  Khoái Châu: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021(15/04/2021 9:52 SA)

  Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện Khoái Châu(30/03/2021 9:54 SA)

  Kết quả thẩm định hồ sơ trong kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên...(06/11/2020 2:19 CH)

  Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành...(03/07/2020 9:56 SA)

  Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017(01/03/2017 9:28 SA)

  Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12(01/12/2016 2:02 CH)