Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

 

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 23/KH-UBND nói trên, để kịp thời phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được quốc hội thứ 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10 (07 Luật, 13 Nghị quyết).

Tài liệu Đề cương: Đề cương TT các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10. 2021.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động năm 2023(17/05/2023 7:38 SA)

  Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định Xử phạt vi...(11/11/2022 7:48 SA)

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện...(02/11/2021 8:34 SA)

  Tuyên truyền Luật phòng, chống Ma túy năm 2021 (18/08/2021 9:40 SA)

  Tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020(22/07/2021 2:13 CH)

  Hướng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...(19/03/2021 2:33 CH)

  Bài tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân(05/03/2021 9:56 SA)