Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 17 - 06 - 2021
100%

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu

 

Thực hiện Công văn số 1347/UBND-KT2 ngày 05/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030;
UBND huyện Khoái Châu đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ theo đúng quy định. Thực hiện Điều 43, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai về lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, UBND huyện Khoái Châu đăng tải nội dung lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu trên trang thông tin điện tử của huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia góp ý kiến cho UBND huyện hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.
Nội dung đăng tải lấy ý kiến góp ý: Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Khoái Châu; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
 Tài liệu đính kèm: 1. BCTT_KC_15.6.2021_IN.doc
                            2. DMCT-KhoaiChau-15.6.xlsx
                            3. QHKhoaiChau15.6.21.rar
Thời gian đăng tải và nhận ý kiến góp ý là 30 ngày (từ ngày 17/6/2021 đến ngày 17/7/2021. Các ý kiến góp ý gửi về UBND huyện Khoái Châu qua phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file số theo địa chỉ email na.tnmt.kc.@gmail.com để tổng hợp.
UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia đóng góp ý kiến đúng thời gian quy định./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền Luật phòng, chống Ma túy năm 2021 (18/08/2021 9:40 SA)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu(18/08/2021 3:15 CH)

  Vay vốn trả lương cho người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu(16/08/2021 11:19 SA)

  Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(26/07/2021 11:42 SA)

  Tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020(22/07/2021 2:13 CH)

  Thông báo bán thanh lý tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi phá dỡ Nhà làm việc các phòng ban UBND...(25/06/2021 6:42 CH)

  Thông báo bán thanh lý tài sản Nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu(18/06/2021 9:00 SA)