Vay vốn trả lương cho người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
100%

Giải ngân trên 236 triệu đồng cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động và cho vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh.

 

         Tính đến thời điểm 31/7/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã thực hiện giải ngân cho vay 01 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 23). Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Khoái Châu ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay vốn đối với 01 khách hàng với số tiền 236.670.000 đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động.
          Khách hàng này được vay vốn ưu đãi lãi suất 0%/năm, thời hạn vay dưới 12 tháng và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu hiện đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 23. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01.7.2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT và các tổ chức chính trị xã hội huyện tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách và cơ chế cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
         Theo quy định việc cho vay trả lương ngừng việc, cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng, trong thời gian thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Hy vọng rằng với nguồn vốn hỗ trợ từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức hỗ trợ khẩu trang cho người dân vùng dịch(24/11/2021 4:04 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc...(22/11/2021 5:21 CH)

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện...(02/11/2021 8:34 SA)

  Tuyên truyền Luật phòng, chống Ma túy năm 2021 (18/08/2021 9:40 SA)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu(18/08/2021 3:15 CH)

  Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(26/07/2021 11:42 SA)

  Tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020(22/07/2021 2:13 CH)