Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
100%

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10199/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 555/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 11/01/2022,
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021.
Số lượng: 11 người.(Có danh sách kèm theo)
Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu, được niêm yết tại trụ sở cơ quan UBND huyện Khoái Châu và gửi tới thí sinh có tên trong danh sách.
Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022(29/03/2022 5:04 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm...(16/03/2022 4:57 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)