Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06, công tác cấp CCCD, định danh và xác thực điện tử

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
100%

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 06; trong thời gian qua UBND huyện Khoái Châu, Tổ công tác Đề án 06 huyện và Công an các cấp đã có nhiều văn bản tuyên truyền, tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án 06, trong đó giao rõ chỉ tiêu, thời gian, lộ trình thực hiện của từng ban, ngành; văn bản hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc đăng ký định danh và xác thực điện tử, việc thực hiện đăng ký, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
Sau ngày 31/12/2022, theo quy định của Luật Cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng, khi đó các giao dịch dân sự, hành chính của công dân sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể không thực hiện được nếu chưa có thẻ CCCD gắn chíp điện tử, định danh và xác thực điện tử. Như vậy, việc thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu cung cấp, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công sẽ không đạt yêu cầu đã đề ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 29/9/2022; để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án 06, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính. Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả việc cấp CCCD gắn chíp, định danh và xác thực điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, đoàn viên, hội viên...đơn vị mình quản lý. Rà soát, lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, đoàn viên, hội viên...chưa có thẻ CCCD gắn chíp, chưa làm thủ tục cấp định danh điện tử, trong đó ghi rõ lý do chưa thực hiện. Kết quả thực hiện Công văn số 10/TCTTKĐA ngày 24/8/2022 của Tổ Công tác Đề án 06 huyện về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID của đơn vị mình phụ trách.
2. Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao, các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/02/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”của đơn vị mình. Lưu ý kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu. Trong báo cáo nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất và phương hướng thực hiện trong thời gian từ nay đến hết năm 2022.
3. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; việc kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID tới toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phụ trách. Đảm bảo hoàn thành cấp CCCD gắn chíp, định danh điện tử cho 100% Công dân đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2022.
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, cấp thôn để nâng cao tỷ lệ công dân có thể tiếp cận với thiết bị công nghệ thông tin, đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(08/09/2023 8:57 CH)

  Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn toàn huyện(05/09/2023 1:18 CH)

  Khoái Châu tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số và công tác bảo đảm an...(08/08/2023 2:48 CH)

  Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên(24/07/2023 2:04 CH)

  Đề án 06: Xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển công dân số(12/07/2023 4:14 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06(12/07/2023 3:13 CH)

  Thủ tướng: 4 ưu tiên để đột phá hơn nữa về chuyển đổi số(12/07/2023 3:23 CH)

  °
  211 người đang online