Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022

Đăng ngày 29 - 03 - 2022
100%

Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP  ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND huyện Khoái Châu thông báo lịch tiếp công dân như sau:

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2022

CỦA UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU

TT

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

Lãnh đạo UBND huyện

Các ngành

1

15/4/2022

(Thứ 6)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

-Trường hợp Chủ tịch UBND huyện bận công tác thì phân công 01 Phó chủ tịch UBND huyện tiếp;

- Tùy vào nội dụng công dân đề nghị giải quyết, có thêm các ngành có liên quan cùng tiếp

2

04/5/2022

(Thứ 4)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

3

16/5/2022 (Thứ 2)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

4

30/5/2022

(Thứ 2)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

5

15/6/2022 (Thứ 4)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6

30/6/2022 (Thứ 5)

Ông Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

* Ghi chú:

1.Thời gian tiếp:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Khoái Châu

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn Khoái, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm...(16/03/2022 4:57 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)

  Thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(26/01/2022 9:52 SA)