Lịch trực tháng 5/2022

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
100%

Lịch trực tháng 5/2022

 

Ngày, tháng
Người trực
Thành viên
Trưởng ca
Phó ca
Thứ bảy, ngày 30/4/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự
Phó Chánh Vp
0912.981.369
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Trần Văn Huy
Chủ nhật, ngày 01/5/2022
Thứ hai, ngày 02/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Thị Kim Liên
Phó Chánh VP
0914.763.979
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Lê Hoàng Nam
Thứ ba, ngày 03/5/2022
Thứ bảy, ngày 07/5/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Phạm Trần Đông
Phó Chánh VP
0985.033.125
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Đỗ Thị Ngát
Chủ nhật, ngày 08/5/2022
Thứ bảy, ngày 14/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Văn Tuấn - Chánh Văn phòng
0915.420.559
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Đinh Thị Thu Hà
Chủ nhật, ngày 15/5/2022
Thứ bảy, ngày 21/5/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự
Phó Chánh Vp
0912.981.369
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Trần Văn Huy
Chủ nhật, ngày 22/5/2022
Thứ bảy, ngày 28/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Thị Kim Liên
Phó Chánh VP
0914.763.979
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Lê Hoàng Nam
Chủ nhật, ngày 29/5/2022

Tin mới nhất

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2022(20/11/2022 10:28 SA)

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 10/2022(30/10/2022 4:21 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng...(30/09/2022 2:00 CH)

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 9/2022(30/09/2022 4:27 CH)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 7/2022, nhiệm vụ chủ yếu tháng...(04/08/2022 2:03 CH)

Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở(24/02/2022 11:02 SA)

Lịch công tác cơ quan tháng 01/2022(01/01/2022 4:48 CH)