Thông báo mời tham gia đấu giá QSDĐ cho 05 suất đất tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
100%

Thông báo mời tham gia đấu giá QSDĐ cho 05 suất đất tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 

Công ty hợp danh Đông á thông báo mời tham gia đấu giá QSDĐ cho 05 suất đất tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm./.

1. Thông báo: 01.Thông báo.pdf

2. Quy chế đấu giá: Quy chế đấu giá.pdf

Tin mới nhất