Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP

Đăng ngày 08 - 07 - 2022
100%

Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP

 

Thực hiện KH số 23/KH –UBND  ngày 2.3.2022 của CTUBND huyện triển khai thực hiện QĐ số 06 – ngày 06.1.2022 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030”.

UBNDThị trấn Khoái Châu đã đã thành lập tổ công tác đề án 06, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân liên quan, đề xuất những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 đúng nội dung, tiến độ, chất lượng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp chi bô, họp thôn xóm, …. Treo băng rôn tuyên truyền các nội dung về Đề án 06 tại trụ sở, khu sinh hoạt cộng đồng, chợ , khu đông dân cư….

Thời gian tiếp theo tổ công tác của Thị trấn tiếp tục thực hiện Đề án theo lộ trình, họp quán triệt cho các thành viên tổ công tác xác định nhiệm vụ của mình;  phối hợp chặt chẽ hơn nữa, triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công, các thủ tục hành chính trên môi trường mạng…

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính;...(24/10/2022 3:41 CH)

  Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID(29/08/2022 9:02 SA)

  Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ năm 2022...(16/06/2022 9:02 SA)

  Khoái Châu triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử(23/04/2022 3:22 CH)

  Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện năm 2022(22/02/2022 2:39 CH)

  Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết...(06/01/2022 3:55 CH)

  Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4(30/05/2021 9:57 SA)

  °
  232 người đang online