Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lịch tiếp công dân Quý I năm 2023

Đăng ngày 03 - 01 - 2023
100%

Lịch tiếp công dân Quý I năm 2023

 

Ngày 03/01/2023, UBND huyện Khoái Châu đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện về lịch tiếp công dân như sau:
Tài liệu đính kèm: TB . 01.pdf
THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DẤN QUÝ I NĂM 2023
 
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND huyện Khoái Châu thông báo lịch tiếp công dân nhu sau:
 
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2023
CỦA HUYỆN KHOÁI CHÂU
TT
Ngày tiếp
Thành phần tiếp
Ghi chú
Lãnh đạo UBND huyện
Các ngành
1
16/01/2023
(Thứ 2)
Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Vãn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
- Trường hợp Chủ tịch UBND huyện bận công tác thì phân công 01 Phó chủ tịch UBND huyện tiếp;
-  Tùy vào nội dụng công dân đề nghị giải quyết, có thêm các ngành có liên quan cùng tiếp.
2
30/01/2023
(Thứ 2)
Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban kiểm tra Huyện ủy
3
15/02/2023
(Thứ 4)
Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban kiểm tra Huyện ủy
 
 
 
4
28/02/2023
(Thứ 3)
Ông Phạm Xuân Thắng Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban kiểm tra Huyện ủy
 
5
15/3/2023
(Thứ 4)
Ông Phạm Xuân Thắng Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban kiểm tra Huyện ủy
6
30/3/2023
(Thứ 5)
Ông Phạm Xuân Thắng Chủ tịch UBND huyện
Đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND và
UBND huyện, Thanh tra,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban kiểm tra Huyện ủy
 
* Ghi chú:
 
 1. Thời gian tiếp:
 • Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
 • Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
      2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Khoái Châu
      3. Địa chỉ: số 68 đường Nguyễn Khoái, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(23/12/2022 8:59 SA)

  °
  644 người đang online