• Khoái Châu là vùng đất cổ, được hình thành từ rất sớm. Vào thời trước Hùng Vương, phù sa sông Hồng đã bồi tụ lên vùng đất này, nhưng chỉ có một số gò đống nổi lên giữa một vùng ngập nước.

1 
°
1431 người đang online