Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
262 người đã bình chọn
172 người đang online
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW5, Khóa XII của Đảng (01/08/2017)

Sáng ngày 1/8, huyện ủy Khoái Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong...

Chỉ đạo điều hành

°