Tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Khoái Châu triển khai các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu ban hành Kế hoạch Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC TIÊU
Để chủ động triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), UBND huyện xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV như sau:
1. Mục tiêu chung
Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp nCoV; xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại huyện
Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp nCoV về Việt Nam đến Khoái Châu từ vùng có dịch.
2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào huyện
Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.
2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại huyện
1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn;
- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp;
- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch;
- Chỉ đạo thiết lập và vận hành Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh ở người của huyện, xã, thị trấn;
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các xã, thị trấn;
- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng, chống dịch.
1.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền
- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền thông tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến người nước người, lao động nước nước ngoài hướng dẫn tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết. Thực hiện treo, dán các áp phích cấp phát tờ rơi, trang tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp nCoV tại các cơ quan, đơn vị liên quan đến người nước ngoài.
- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp.
1.3. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật
a) Công tác dự phòng
- Giám sát chặt chẽ hành khách, người lao động từ ngước ngoài về Khoái Châu; thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và các vùng có dịch;
 - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân, giám sát các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng; nhất là các trường hợp từ nước ngoài về Việt Nam hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi viêm phổi cấp nCoV;
- Chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, trang thiết bị, trang phục phòng hộ, sinh phẩm y tế cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và lấy mẫu gửi xét nghiệm chẩn đoán xác định viêm phổi cấp nCoV;
- Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế;
- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch, cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV;
- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình bệnh dịch tại Trung Quốc, các nước trong khu vực và tại các địa phương trong nước cùng các quy trình hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp.
b) Công tác điều trị
- Trung tâm Y tế, trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về hướng dẫn chẩn đoán điều trị, sử dụng các thuốc kháng vi rút phù hợp, hiệu quả;
- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại Trung tâm Y tế, trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập;
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân;
- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường;
- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.
c) Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch
- Tổ chức kiện toàn hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm từ huyện đến xã, thị trấn và chủ động báo cáo kịp thời.
- Giám sát các trường hợp bệnh theo định nghĩa ca bệnh viêm phổi cấp nCoV tại cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm chẩn đoán theo quy định của Bộ Y tế;
- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/ 2015 của Bộ Y tế.
1.4. Công tác hậu cần
Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xứ lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.5. Hoạt động phối hợp liên ngành
Phối hợp liên ngành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát triển khai hoạt động phòng, chống dịch tại các tuyến trên địa bàn huyện. 
2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào huyện
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn;
- Theo dõi sát diễn biến và đánh giá tình hình hằng ngày; tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV các cấp để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch;
- Thường xuyên báo cáo theo quy định về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng chống dịch;
- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định;
- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các xã, thị trấn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các xã, thị trấn;
- Tại xã, thị trấn có bệnh dịch viêm phổi cấp nCoV, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV họp thường xuyên hoặc đột xuất tăng cường hoạt động của các ngành trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch. Đối với các xã, thị trấn chưa ghi nhận ca bệnh, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh thực hiện tốt công tác thường trực để chỉ đạo triển khai hoạt động phòng chống dịch kịp thời;
2.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện,  xã, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân;
- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, mạng xã hội;
- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
2.3. Hoạt động chuyên môn kỹ thuật
a) Công tác dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng;
- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình;
- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách, người lao động từ nước ngoài vào Khoái Châu, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Áp dụng hình thức khai báo y tế đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch;
- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng;
- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại Trung tâm Y tế để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh;
- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp;
- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các xã, thị trấn xử lý ổ dịch;
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.
b) Công tác điều trị
- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định;
- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo chuyển tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong;
- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế;
- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở nơi xảy ra dịch;
- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân;
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh;
- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực Trung tâm y tế, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng;
- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định.
c) Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn nhất là vùng có ca bệnh và vùng giáp ranh với ổ dịch;
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo hàng ngày theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV và quy định của Bộ Y tế.
2.4. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào diễn biến và dự báo tình hình dịch, kịp thời bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng;
- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh; thực hiện chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ, nhân viên y tế thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân;
- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng; kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài; phương án huy động hỗ trợ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, kinh phí,… từ tuyến trên cho hoạt động chống dịch tại huyện.
2.5. Công tác phối hợp liên ngành
Duy trì sự phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa ngành y tế với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương; huy động nguồn lực bảo đảm cho hoạt động phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, không để ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV các cấp; trong trường hợp khẩn cấp, tùy theo tình hình thực tế diễn biến của dịch tại địa bàn, Trưởng Ban chỉ đạo huyện quyết định thời gian tổ chức họp để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch kịp thời;
- Thực hiện báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hằng ngày; UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV huyện, xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn;
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa bàn;
- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các xã, thị trấn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.
3.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân;
- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời;
- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên Website của Sở Y tế và các phương tiện thông tin đại chúng tại huyện và xã, thị trấn;
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội;
- Hoạt động đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện;
- Thường xuyên theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
3.3. Hoạt động chuyên môn kỹ thuật
a) Công tác giám sát, dự phòng
- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc;
- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng;
- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả;
- Tiếp tục triển khai giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV nặng do vi rút; đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng;
- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ từ Trung tâm Y tế đến xã,thị trấn; huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế các tuyến tham gia chống dịch;
- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của dịch bệnh;
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh;
- Phối hợp các các cơ quan y tế tuyến trên có liên quan để kịp thời chia sẻ thông tin về dịch bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.
b) Công tác điều trị
- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định;
- Trung tâm Y tế chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân;
- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho xã, thị trấn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp;
- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong;
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế;
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn chẩn đoán điều trị phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.
c) Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo
- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các xã, thị trấn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các xã, thị trấn;
- Thực hiện báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch về Ban Chỉ đạo huyện trước 15 giờ hằng ngày; báo cáo lên tuyến trên theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT.
3.4. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo tình hình dịch, bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động sự hỗ trợ từ tuyến trên trong trường hợp mức độ dịch vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương;
- Thực hiện chính sách cho các cán bộ, nhân viên y tế thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ, nhân viên y tế thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân;
- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh;
- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến;
- Tiếp nhận viện trợ của các tổ chức trong và ngoài huyện hỗ trợ kịp thời thuốc, trang bị phòng hộ và các thuốc vật tư hóa chất phục vụ phòng chống dịch;
- Tăng cường sự phối hợp với tuyến trên và hợp tác với các tổ chức, đơn vị chuyên môn trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh;
- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi mắc bệnh.
3.5. Hoạt động phối hợp liên ngành
Duy trì sự phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa ngành y tế với các cơ quan thông tin đại chúng tại huyện, huy động nguồn lực bảo đảm cho hoạt động phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, không để ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  Giao Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, căn cứ vào quy mô, tình hình diễn biến của dịch, điều kiện cụ thể của các đơn vị y tế trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch nCoV đạt hiệu quả.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện)
- Chủ động tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn huyện; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh nCoV.
2. Trung tâm Y tế
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch nCoV; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát. Chỉ đạo, hướng dẫn các Khoa, phòng, Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị khu cách ly đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị cũng như nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân;
- Thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (sau đây gọi tắt là Đội cơ động) ngành y tế tại Trung tâm Y tế: mỗi Đội cơ động gồm 1 lãnh đạo bệnh viện, 1 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 1 bác sĩ truyền nhiễm, 1 cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn, 1 điều dưỡng hồi sức cấp cứu hoặc truyền nhiễm, 1 lái xe. Mỗi đội cơ động được trang bị: 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu trên xe (máy thở cơ động, ô xy, thuốc, dịch truyền), phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn… theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch. Đội cơ động có nhiệm vụ thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các xã/ thị trấn thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV khi có yêu cầu và mức độ dịch; Thực hiện theo lệnh điều động của  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch nguy hiểm ở người tỉnh Hưng Yên; Ban chỉ đạo huyện và UBND huyện.
- Hướng dẫn về khu vực cách ly: Khu vực nguy cơ cao nơi điều trị và chăm sóc người bệnh nghi ngờ hoặc chắc chắn nhiễm vi rút corona mới. Khu vực này phải có bng màu đỏ ghi “Khu vực cách ly đặc biệt” và hướng dẫn chi tiết treo ở lối vào, có người trực gác. Khu vực có nguy cơ nơi có nhiều khả năng có người bệnh nhiễm vi rút corona mới đến khám và điều trị ban đầu phải có bảng hướng dẫn chi tiết và có bảng màu vàng ghi “Khu vực khám phân loại viêm đường hô hấp cấp”.
- Phân tuyến điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gồm:
- Trung tâm Y tế huyện bố trí khu vực cách li điều trị có tối thiểu 08 giường bệnh. Các trường hợp bệnh nhân viêm đường hô hấp nghi ngờ hoặc đã xác định do nCoV quá khả năng điều trị chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi (đối với trẻ em), trường hợp người bệnh quá đông tiếp tục chuyển về các Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Phổi.
- Tổng hợp, tham mưu cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác phòng chống dịch;
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch. Phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thông, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng;
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức cách ly và quản lý những người lao động, làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh;
- Thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch trên địa bàn; và chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai công tác phòng, chống dịch phù hợp với thực tế, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài truyền thanh
- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch nCoV;
- Hướng dẫn các xã, thị trấn thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh nCoV và công tác phòng chống dịch  trên địa bàn huyện cũng như phổ biến cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch.
- Trong thời gian công bố tình trạng khẩn cấp, xây dựng chuyên mục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gửi Đài truyền hình tỉnh Hưng Yên và phát trên Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn.
4. Phong Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với ngành Y tế tham mưu UBND huyện bố trí cấp đủ, kịp thời kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch nCoV, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch trong trường hợp cần thiết.
5. Công an huyện
- Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh;
- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch tới học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành Y tế.
7. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Quản lý người lao động tại các doanh nghiệp, cung cấp thông tin người lao động từ Trung Quốc về Khoái Châu cho ngành y tế để phối hợp giám sát, theo dõi quản lý sức khỏe của những người đến từ vùng dịch.
8. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do chủng mới corona gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Chỉ đạo các cơ quan xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.
9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
10. Các Phòng, ban, ngành liên quan: Phát huy vai trò chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
11. UBND các xã, thị trấn
- Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV các xã, thị trấn;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn phụ trách; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.
- Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn từ nguồn kinh của địa phương.
- Chỉ đạo Trạm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng.
- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng;
- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.
Các Phòng, Ban, Ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Khoái Châu. Các cơ quan, đơn vị phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo./.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện