Khoái Châu – Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid -19

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 đang có những diễn biến phức tạp, huyện Khoái Châu đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm ứng phó kịp thợi với dịch bênh.

Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học chủ động tổng vệ sinh, phun thuốc khủ trùng

Phát khẩu trang miễn phí tại Trung tâm thương mại
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 huyện tổ chức cuộc họp các thành viên BCĐ,
Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
 

Thanh Hương – Đào Mến

Đài Truyền thanh huyện