Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Khoái Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Khoái Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày ngày 13- 14/5/2020, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Khoái Châu long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đào Ngọc Huấn – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Sơn – PBTHU, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Tường Tuấn – PCT TT HĐND, Bí thư Đảng bộ CQCQ huyện lần thứ XV, cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện và 157 đảng viên trong toàn bộ đảng bộ đã về dự đông đủ.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị Đảng bộ đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ huyện, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể. Ban chấp hành Đảng bộ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện xây dựng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,63%.  Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, TTCN 45,9%, Nông nghiệp 15,7%, Thương mại, dịch vụ 38,4%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm vượt trên 10% chỉ tiêu kế hoạch giao. Giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 220 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng. 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung về cải cách hành chính. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, … tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về phong cách làm việc, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân.
100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 95% cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa, 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, (trong đó 20% chi bộ HTXSNV), 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ). Trong 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể kết nạp 32 quần chúng ưu tú vào Đảng. 100% đảng viên được quán triệt học tập các nghị quyết. Việc thực hiện Chỉ thi 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Cùng với những kết quả đã đạt được, Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu : Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tích cực đổi mới sáng tạo đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, trách nhiệm, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Phấn đấu 100% chi bộ lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên khen thưởng, 100% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sác nhiệm vụ, có thành tích tiêu biểu được cấp trên khen thưởng, …
 Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu được 15  đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ lần thứ 25, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Bình - Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu