Thành Công tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong 02 ngày 18 - 19/5/2020, Đảng bộ xã Thành Công long trọng tổ chức Đại hội toàn Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy nguồn lực và sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tích cực đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện và bền vững; bảo đảm quốc phòng an ninh”, quyết tâm xây dựng xã Thành Công ngày càng giàu đẹp, văn minh, nâng cao các tiêu chí phấn đấu sớm trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Nguyễn Tường Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tường Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, cùng 166 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đông đủ.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thành Công đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 247 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 1,92%; tỷ lệ phát triển dân số giảm còn 0,6%; tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018; 100% làng đạt văn hóa.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thành Công quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thành Công đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9%; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; phấn đấu các trường Mầm non, trường tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; giữ vững xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Thành Công lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, giới thiệu chức danh Bí thư đảng bộ khóa XXIII và bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
 

Hoàng Huyền

Đài Truyền thanh huyện