Đại hội Đảng bộ xã Đại Tập lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Với Chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Đại Tập phát triển toàn diện, nhanh và bền vững”.

Trong 02 ngày 10 - 11/06/2020, Đảng bộ xã Đại Tập tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ; đồng chí Hoàng Thị Vui, Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đại Tập đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12%; giá trị tổng sản phẩm ước đạt 359,81 tỷ đồng vượt 31,8 tỷ; giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 195 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ phát triển dân số ổn định dưới 1%; 100% làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá; xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; trường Tiểu học, trường THCS đạt trường chuẩn Quốc Gia mức độ 2; …
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đại Tập từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đại Tập đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy trí tuề của mọi đảng viên và nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; nâng cao các tiêu chí xây dựng xã Đại Tập phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5 - 2%; đối với trường tiểu học và Trung học cơ sở giữ vững danh hiệu đạt trường chuẩn Quốc Gia; giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia về y tế; đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% chị bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 20 - 25 quần chúng vào Đảng.
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Đại Tập lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hoàng Huyền - Thanh Bình

Đài Truyền thanh huyện