Danh sách các TTHC hiện tại được cung cấp mức 3, 4

Danh sách các TTHC hiện tại được cung cấp mức 3, 4

1. Khảo sát thủ tục hành chính

Số lượng thủ tục hành chính của đơn vị: 261 thủ tục

Số lượng dịch vụ công mức độ 2: 71  thủ tục

Số lượng dịch vụ công mức độ 3: 129 thủ tục

Số lượng dịch vụ công mức độ 4: 61 thủ tục

2. Danh sách các dịch vụ nghiệp vụ hiện tại được cung cấp mức 3, 4:

STT

 

 

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC

Mức độ cung cấp DVC

Ứng dụng cung cấp DVC của tỉnh hay quốc gia

 
 

1

Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên & Môi trường

Phòng TNMT và Chi nhánh VPĐKĐ Đ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên & Môi trường

Phòng TNMT và Chi nhánh VPĐKĐ Đ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

3

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.             

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

4

Cấp lại giấy phép xây dựng.                  

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

5

Gia hạn giấy phép xây dựng.  

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.  

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

7

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn.            

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

8

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.        

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

9

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.   

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

10

Cấp giấy phép xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa (bao gồm cả công trình nhà ở do người dân tự xây thuộc các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở).  

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

11

Cấp giấy phép xây dựng mới, gồm: Công trình tín ngưỡng; công trình cấp III, cấp IV xây dựng trên đất ở mà không phải là nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ (karaoke, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, văn phòng làm việc, cửa hàng xăng dầu, ga, nhà ở cho thuê và công trình khác); công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; công trình quảng cáo xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt lớn hơn 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; các công trình khác thuộc địa giới hành chính do huyện quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

12

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).         

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

13

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.        

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

14

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

15

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.  

Xây dựng

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

16

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Y tế

Trung tâm Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

17

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Y tế

Trung tâm Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

18

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân

Y tế

Phòng Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

19

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức

Y tế

Phòng Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

20

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

Phòng Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

21

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

Phòng Y tế

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

22

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Công thương

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

23

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Công thương

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

24

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Công thương

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

25

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/Thành phố

Công thương

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

26

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

27

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

28

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

29

Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

30

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

31

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

32

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

33

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

34

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

35

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

36

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

37

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

38

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

39

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

40

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

41

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.   

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

42

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

43

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.  

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

44

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

45

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.  

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

46

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

47

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). 

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

48

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học. 

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

49

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.  

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

50

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục. 

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

51

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

52

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường). 

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

53

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

54

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.   

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

55

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

56

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

57

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

58

Xóa đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

59

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

60

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

61

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

62

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

63

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

64

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

65

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu  đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

66

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu  đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Giao thông Vận tải

Phòng KTHT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

67

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

68

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

69

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

70

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

71

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

72

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

73

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

74

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

75

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

76

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

77

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

78

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

79

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

80

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

81

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

82

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

83

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

84

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

85

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

86

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

87

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

88

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

89

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

90

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

91

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

92

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

93

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

94

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

95

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

96

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

97

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

98

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

99

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

100

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

101

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Hành chính tư pháp

Phòng Tư pháp

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

102

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã                          

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

103

 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã                            

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

104

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã                           

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

105

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã                                                  

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

106

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã                       

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

107

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

108

Giải thể tự nguyện hợp tác xã 

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

109

   Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

110

 Đăng ký khi hợp tác xã  sáp nhập

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

111

Đăng  ký khi hợp tác xã hợp nhất      

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

112

Đăng ký khi hợp tác xã  tách

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

113

Đăng ký khi hợp tác xã chia.                  

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

114

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.                         

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

115

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

116

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.     

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

117

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

118

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.     

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

119

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

120

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. 

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

121

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

122

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Kế hoạch & đầu tư

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

123

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

124

Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

125

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

126

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.    

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

127

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. 

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

128

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.  

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

129

Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.   

Lao động thương binh & xã hội

Phòng Lao động TBXH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

130

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

131

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

132

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

133

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

134

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

135

Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

136

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

137

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

138

Thủ tục Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

139

Thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

140

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

141

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

142

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

143

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

144

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

145

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

146

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

147

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

148

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

149

Thủ tục Qũy tự giải thể

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

150

Thủ tục đổi tên Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

151

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

152

Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

153

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

154

Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

155

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

156

Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

157

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

158

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

159

Thủ tục Hội tự giải thể

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

160

Thủ tục đổi tên Hội

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

161

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

162

Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

163

Thủ tục thành lập Hội

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

164

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

165

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

166

Thủ tục xét tuyển viên chức

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

167

Thủ tục thi tuyển viên chức

Nội vụ

Phòng Nội vụ

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

168

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

169

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

170

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

171

Bố trí ổn định dân cư trong nội vùng dự án (trong nội huyện)

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

172

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư

Tài chính

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

173

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Tài chính

Phòng TCKH

 

UBND huyện

3

Tỉnh

 

174

Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin Truyền thông

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

175

Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin Truyền thông

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

176

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

177

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

178

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

179

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

180

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

181

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

182

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

183

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

184

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

185

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

186

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

187

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

188

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

189

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

190

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh  karaoke
(do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

Văn hóa

Phòng VHTT

 

UBND huyện

4

Tỉnh

 

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện