Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, nông lâm thủy sản

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, nông lâm thủy sản

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 371/BC-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 17/12/2020

Người ký: Đồng chí Lê Hải Nam  - Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, nông lâm thủy sản 

Tài liệu đính kèm: 371.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu